Sverige | svenska

24 aug. 2016

Safety och Security – två sidor av samma mynt?

Läs mer om de nya säkerhetskraven för Industri 4.0-anläggningar.

I och med automationslandskapets vidareutveckling till Industri 4.0 kommer företagen nu att ställas inför nya säkerhetskrav. Automationsvärlden smälter ihop med IT-världen. En viktig förutsättning för Industri 4.0-anläggningars funktion är därför Safety & Security. Till skillnad från traditionella produktionsanläggningar har dessa gränssnitt gentemot sin omgivning.


Vad är skillnaden mellan Safety och Security?

Safety kräver att återstående risker, som härrör från en maskin eller en anläggning, inte får överstiga acceptabla värden. Det inkluderar både faror i anläggningens omgivning (t.ex. skador på miljön) och faror inom anläggningen (t.ex. för personer som upphåller sig i
anläggningen).

Security gäller skyddet av en maskin eller anläggning från obehörig åtkomst utifrån och skyddet av känsliga uppgifter från förfalskning, förlust eller obehörig åtkomst till interna förhållanden. Det inkluderar explicita angrepp och oavsiktliga Security-incidenter.


Krav på Safety och Security

Industri 4.0-anläggningar kan i framtiden omkonfigureras och optimeras autonomt. Men det kräver en ny bedömning av säkerheten (Safety & Security) under pågående drift i hela anläggningen. Dessutom måste man säkerställa att det inte uppstår några Safety-risker på grund av kvarvarande brister i Security.

Kompletta säkerhetskoncept kräver inte bara ett samspel mellan Safety & Security. I allt högre grad behövs särskilt säkerhetsanpassade systemarkitekturer som följer öppna standarder och tar med produkter från andra tillverkare i beaktningen. När det gäller
Safety-aspekten måste man testa i hur hög grad Security-lösningar påverkar den funktionella säkerheten.


Mer information:

Whitepaper Industri 4.0

Industri 4.0 hos Pilz

Industri 4.0-kompatibelt automationssystem PSS 4000

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk