Sverige | svenska

4 aug. 2016

Modulära anläggningar för Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000 som uppfyller kraven för Industri 4.0

För framtidens automation efterfrågas lösningar som gör att styrningsintelligensen kan fördelas och blir enkel att använda.

Modulär anläggningskonstruktion ses sedan flera år tillbaka som nyckeln till ökad flexibilitet i produktionen. En anläggning består av många självständiga maskinmoduler. Om produktionsmetoden förändras eller produktiviteten ökar kan en eller flera moduler bytas ut, alternativt kan fler likadana moduler läggas till. Därigenom kan individuella kundanspråk tillgodoses på ett flexibelt sätt!

Följaktligen är modularisering och decentralisering två av de viktigaste framgångsfaktorerna på vägen till automationens framtid. Därför efterfrågas lösningar som kan fördela och garantera styrningsintelligensen på ett sådant sätt att den nödvändiga sammankopplingen av flera styrsystem blir enkel för användaren att hantera. Pilz erbjuder ett sådant system med automationslösningen PSS 4000.


Fördelade intelligenta system – automationssystemet PSS 4000

Medan den klassiska automationen innebär att en enda central styrning övervakar maskinen eller anläggningen och bearbetar alla signaler, kan man med automationssystemet PSS 4000 göra en konsekvent fördelning av styrfunktioner. Målet med automationssystemet PSS 4000 är att underlätta decentraliseringen av styrfunktioner och att användningen ändå ska vara överskådlig.

Styrfunktionerna kan ”ta sig in” i de enskilda mekatroniska modulerna. Därmed kan maskiner och anläggningar delas upp i överskådliga, självständigt arbetande moduler. Enligt samma princip kan även styrprogrammet och visualiseringen delas upp i sina minsta enheter. Med enhetliga konstruktioner blir det enkelt att återvända maskindelar, maskinmoduler och data.

Det fördelade automationsprojektet för säkerhet och automation programmerar du med programvaran PAS4000. På det viset är det möjligt att skapa en enkel, enhetlig hantering i hela projektet. Det reducerar antalet möjliga felkällor och förkortar projekteringstiderna.
 

Industri 4.0 hos Pilz
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk