Sverige | svenska

7 juli 2016

Visualisera dina automationsprojekt med PASvisu!

Den nya versionen av den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu ger många alternativ för språkanpassning.

Nu kan du konfigurera och visualisera dina automationsprojekt på valfritt språk med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu.


Nu talar PASvisu alla språk – en nyhet i version 1.1

  • Byt språk i PASvisu Builders editor och i runtime: Alla bastexter i systemet finns redan på engelska och tyska. Tillsammans med dina egna texter kan de nu översättas till valfritt språk.
  • Exportera en språkfil: När de är översatta kan du enkelt importera dem igen. Det nya språket blir tillgängligt direkt.
  • Tangentbord på alla världsspråk: Tangentbordet finns förinstallerat i programvaran och kan användas direkt.


Fler nyheter

Fler fördefinierade GUI-element (tiles):

  • Administration – för att anpassa lösenord och ändra systemtiden
  • Sifferknapp – för att mata in numeriska värden i en variabel
  • Språkbyte – för användarvänlig växling mellan projektspråken


Två nya systemvariabler:

  • ActivePage: Den här variabeln skickar information till styrningen om vilken sida som är aktiv i visualiseringen.
  • SetPage: Med den här variabeln ställer du in att styrningen automatiskt ska öppna en förinställd sida. Du kan till exempel ange att ett meddelande ska visas automatiskt i visualiseringen om det uppstår ett fel.

PASvisu är optimalt anpassat för automationssystemet PSS 4000 från Pilz. Styrprogramvaran PAS4000 utgör en del av automationssystemet och kan kopplas samman med visualiseringsprogramvaran PASvisu på ett optimalt sätt. På så sätt skapas en perfekt symbios mellan styrning och visualisering – under alla faser i maskinens livscykel.

Ladda ner PASvisu version 1.1 utan kostnad och skapa ditt automationsprojekt direkt. Du betalar bara för de programvarufunktioner som du faktiskt använder i drift.


Mer information:

All information av programvaran och kostnadsfri nedladdning

Nu kan du visualisera dina automationsprojekt med PASvisu på alla språk
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk