Sverige | svenska

2 maj 2016

En framgångsrik CMSE® – Certified Machinery Safety Expert berättar

Läs hur du kan dra nytta av certifieringen i det dagliga arbetet.

Robert van Bommel, Technology Manager på SCA, en global aktör inom hygienprodukter, gick nyligen utbildningen för att bli CMSE® – Certified Machinery Safety Expert – med godkänt resultat.

”Med certifieringen styrker vi tillsammans med tillverkaren att vi har fackkompetensen för att kontrollera att maskiner uppfyller alla säkerhetskrav. Då kan vi få ett större inflytande hos tillverkaren, vilket leder till ett bättre samarbete. Personligen är jag stolt över att ha erhållit kvalificeringen. Min kunskap och den erfarenhet som jag har samlat på mig under många år hjälpte mig att nå målet. Kvalificeringen är en utmaning, men jag såg det som ett sätt att testa mina fackkunskaper”, säger Robert Van Bommel.


Intresserad?

Är du också interesserad av CMSE® och att ingå i en global gemenskap med säkerhetsexperter? All information, förutsättningarna för kvalificeringen och datumen hittar du på cmse.com.


Mer information:

Allt om kvalificeringen till CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
 

Robert van Bommel gick utbildningen för att bli CMSE med godkänt resultat.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk