Sverige | svenska

30 maj 2016

Nytt språk för Pilz webbplats

För att göra det enklare för våra kunder i Östeuropa finns vår webbplats nu även på tjeckiska.

Goda nyheter för våra kunder i Tjeckien och Slovakien: Nu finns Pilz webbplats även på tjeckiska. Förutom ett informationsutbud om produkter, branschlösningar och tjänster för säker automation anpassat efter den östeuropeiska marknaden kan kunderna nu även läsa landsspecifika meddelanden. Dessutom får de tjeckiska kunderna tillgång till hela e-butiken. Med tjeckiska finns Pilz webbplats nu tillgänglig på totalt 18 språk.


Ökad affärsverksamhet i Östeuropa

Den ledande aktören inom säker automation är med Pilz Czech s.r.o. Safe Automation verksam på den östeuropeiska marknaden sedan 2014. Dotterbolaget har sitt huvudkontor i Prag och ansvarar för all försäljningsverksamhet i Tjeckien och Slovakien.


Kontakta våra dotterbolag:

Pilz Czech s.r.o. Safe Automation
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
Fax: +420 296 374788
E-post: info@pilz.cz
Internet: http://www.pilz.cz
Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia
Telefon: +421 52 7152601
E-post: info@pilzslovakia.sk
Internet: http://www.pilzslovakia.sk