Sverige | svenska

11 mars 2016

Pressmodernisering med den säkra servodriftstekniken PMC

Med Safe Motion-lösningen har Sona BLW Präzisionsschmiede sänkt sina investeringskostnader och uppnått en enorm produktivitetshöjning.

Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH från Remscheid producerar arbetsstycken i rask task genom så kallat precisionssmide i automatiska pressar. Några exempel är kugghjul till växlar som används i bilindustrin. I och med moderniseringen av pressarna har företaget uppnått en högre produktivitet och har samtidigt ökat säkerheten.
 

Höjd produktivitet och processtabilitet tack vare Safe Motion-funktioner

När maskiner ställs in och underhålls får deras rörelser ofta bara utföras långsamt och begränsat för att inte utsätta operatören för fara. I EN 61800-5-2 definieras de nödvändiga funktionerna för sådana rörelseprocesser, dvs. Safe Motion. Därmed kan maskinen enkelt ställas in med exempelvis funktionerna ”Säkert begränsad hastighet” och ”Säker rörelseriktning”. Funktionen ”Säkert avgränsat stegmått” skyddar operatören mot okontrollerbara matningsrörelser vid materialtillförseln. Underhållsarbeten kan utföras snabbt och riskfritt med funktionen ”Säkert bromstest”. Genom att kombinera motorerna som redan fanns i pressarna med servoförstärkarna PMCprotego DS kunde funktioner som ”Säkert reducerad hastighet” eftermonteras.


Modernisering utan motorbyte

Varken motorerna eller växeln behövde bytas ut, vilket höll investeringskostnaderna på en mycket låg nivå. Funktionen ”Säkert stopp 2” med övervakad bromsramp gör att maskinen kan stoppas snabbt när en skyddsgrind öppnas, utan att drivenheterna behöver stängas av. Eftersom servoförstärkarnas mellankretsspänning efter ombyggnaden inte längre behöver stängas av har drifttiden höjts och mycket snabba återstarter med minimalt svinn har kunnat uppnås.


Mer information:

Servodriftsteknik och Safe Motion-funktioner

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk