Sverige | svenska

9 feb. 2016

Kortare idrifttagningstid och ökad produktivitet

Nu kan du ladda ner firmwareversion 13 för automationssystemet PSS 4000 med många nya funktioner.

Snabbare idrifttagning

Med funktionen för onlineändringar kan du nu läsa in enskilda programändringar i styrningen. Då sparar du tid, eftersom inte hela programmet behöver överföras och laddas vid idrifttagningen. Eftersom funktioner för automation och säkerhet behandlas på samma sätt i automationssystemet PSS 4000 kan onlineändringar hos Pilz nu för första gången även används för det felsäkra området.


Färre enhetsvarianter tack vare standardisering

Med version 13 av SPS-styrningen PSSuniversal PLC får du ett enhetsgränssnitt för standardkommunikation med ProfiNET-nätverk. ProfiNET finns integrerat som kommunikationsstack i styrningarna. Genom en särskild konfiguration i PAS4000 går det att använda olika kommunikationsanslutningar med samma maskinvara (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP osv. och nu även ProfiNET). En PSSuniversal PLC-styrning kan användas för universell åtkomst till olika kommunikationssystem.


Högre produktivitet

Ytterligare fördelar får du med den konfigurerbara anslutningen SafetyNET p FS. Den garanterar att en automatisk anslutning upprättas i systemet om SafetyNET-anslutningen bryts. För ännu mer säkerhet erbjuder den nya versionen en impulsförlängning och -fördröjning i kompaktmodulen Fast Control Unit (PSSu K F FCU). Då kan även mycket korta impulser registreras och bearbetas säkert.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Spara tid vid idrifttagningen: För första gången går det att länka till enskilda programdelar och funktionsblock även inom det felsäkra området, utan att behöva länka till hela projektet.
  • Färre enhetsvarianter tack vare standardisering: En styrning kan konfigureras i PAS4000 så att den kan används för olika industriella Ethernet-kommunikationsprotokoll som t.ex. ProfiNET.
  • Högre produktivitet: Vid eventuella avbrott i en SafetyNET p-anslutning upprättar systemet automatiskt en anslutning.


Mer information:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Kortare idrifttagningstid och ökad produktivitet
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk