Sverige | svenska

3 juni 2016

När föreligger en ”väsentlig förändring av maskiner”?

Med appen PASmsi kan de nya produktsäkerhetskraven implementeras på ett säkert sätt.

När maskiner byggs om eller moderniseras kan riskerna öka eller nya faror uppstå. Då krävs en fullständig bedömning av överensstämmelse.


Förordning om förändringar av maskiner

Den 9 april 2015 publicerade tyska förbundsministeriet för arbete och sociala frågor ett tolkningsdokument om ”väsentliga förändringar av maskiner”. Det s.k. maskindirektivet reglerar de rättsliga kraven över hela Europa. Den nationella implementeringen i tysk lagstiftning sker genom maskinförordningen – 9:e produktsäkerhetslagen (9. ProdSV/ Produktsicherheitsgesetz). Även om implementeringen som produktsäkerhetslag uttryckligen har skett för Tyskland, så är kraven som finns i ”Väsentliga förändringar av maskiner” i sin helhet användbara även för andra europeiska länder.                                                                      

Föreligger en ”väsentlig förändring”?

Med appen PASmsi kan du ta reda på om modifieringarna av dina maskiner är ”väsentliga förändringar”. Svara bara på de fördefinierade frågorna så får du detaljerade beskrivningar, steg för steg, om hur du ska göra. Du får också information om du behöver genomföra en ny bedömning av överensstämmelse enligt det aktuella maskindirektivet.                                                                                                                                                                                                                                 

En app – många funktioner

Utöver detta finns också följande funktioner i PASmi:

  • Riskbedömning: Bestämma risknivåerna (PLr och SIL)
  • Fastställa uppnåbara prestandanivåer (Performance Levels, PL)
  • Beräkna manövreringsfrekvens (NOP) och serviceintervaller
  • Dokumentera, förvalta, lagra och skicka projekt


Ladda ner den nu utan kostnad

PASmsi finns för Apple- och Android-enheter i respektive appbutik. Ladda ner appen kostnadsfritt!

G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

Mer information:

Google Play Store: PASmsi (Android)

Apple App Store: PASmsi (iOS)

Med appen PASmsi kan de nya produktsäkerhetskraven implementeras på ett säkert sätt.