Sverige | svenska

18 nov. 2015

Enkel styrning av komplexa tillämpningar

Med automationssystemet PSS 4000 kan du utforma olika slags projekt – från fristående tillämpningar till sammanlänkade maskiner och anläggningar.

Central överblick över distribuerade projekt – Industri 4.0

Det spelar ingen roll om det är små maskiner eller mycket komplexa, sammanlänkade anläggningar. Styrningarna PSSuniversal i automationssystemet kan användas distribuerat enligt multi-master-principen och projekteras i ett enda programvaruverktyg – oavsett om du använder 12, 34 eller fler styrningar från automationssystemet PSS 4000 i ditt system. Som de första fördelningsbara styrningarna för säkerhet och automation ser PSSuniversal till att automatiseringssystemet blir Industri 4.0-kompatibelt.


En programvaruplattform för säkerhet och automation: PAS4000

Via programvaruplattformen PAS4000 har du alltid en central överblick över den distribuerade användarprogrammet. I PAS4000 kan du konfigurera, programmera och diagnostisera alla styrningar i nätverket. Därför är det enkelt att hantera hela projektet på ett enhetligt sätt. Kostnaden för projektering, idrifttagning och underhåll kan sänkas avsevärt.


Så minskar vi komplexiteten

Process- eller styrdata, felsäkra data och diagnosinformation utväxlas och synkroniseras mellan de olika automationskomponenterna via Ethernet. Alla användare i nätverket känner till och har åtkomst till all information. Alla styrenheternas kommunikationsanslutningar, t.ex. mellan enskilda moduler, samt variabler och processdata är kända i hela projektet och utformas självständigt av verktyget utifrån programfördelningen. Därför är det enkelt att utforma även komplexa projekt med automationssystemet PSS.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Fördelning av styrningsintelligensen: Den nödvändiga sammankopplingen mellan flera styrningar kan enkelt göras i programvaruverktyget.
  • Minskad projektering och kortare projektlöptider: Du kan börja programmera utan att först behöva välja din SPS och styrningsarkitektur. Valet kan göras även under konstruktionsfasen.
  • Problemfri utökning av maskinen: Användarprogrammet kan utan större ansträngning fördelas på flera styrningar. Det går lätt att göra anpassningar och ändringar i systemet vid ett senare tillfälle.
  • Ökad produktivitet: Det går att ta enskilda maskindelar i drift och använda dem separat.

Besök oss i monter 370 i hall 9 på SPS. Vi visar gärna upp automationssystemet PSS 4000 på nära håll.


Mer information:

PSSuniversal – den första fördelningsbara styrningen för säkerhet och automation

PSS 4000: automationssystemet som klarar Industri 4.0!

Industri 4.0: svar på framtidens frågor

Pilz på SPS IPC Drives

Enkel styrning av komplexa tillämpningar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk