Sverige | svenska

9 sep. 2015

Programvaruplattformen PAS4000 nu med API-gränssnitt

Verklig hjälp för användare som projekterar sina styrningsprojekt med automatiserade förfaranden utanför PAS4000

Med programvaruplattformen PAS4000 kan man i automationssystemet PSS 4000 enkelt konfigurera och programmera styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi med den grafiska programeditorn PASmulti eller prorammeringsspråken IL, STL och LD enligt EN/IEC 61131-3.


API gör det möjligt att anslutna externa användningsprogram i PAS4000

Inom ramen för PAS4000 erbjuder nu Pilz ytterligare ett gränssnitt för externa användningsprogram (API – application programming interface). Något som verkligen underlättar för användare som projekterar sina styrningsprojekt med automatiserade förfaranden, t.ex. i Excel. Med hjälp av API kan till exempel Excel skapa en styrningskod för PAS4000 på ett automatiserat sätt. Det kan spara tid i projekteringsprocesser som handlar om att bygga upp många projekt som liknar varandra. Fördefinierade funktioner kan snabbt och effektivt överföras till gränssnittet och övertas i styrningsprojektet utan att man behöver mata in dessa manuellt via en editor.

Många åtgärder möjliga via API

Med API är det möjligt att skapa projekt, programmera komponenter med biblioteksanrop, konfigurera hårdvara och mappa process- och systemvariabler (internt och externt). På samma sätt kan IP-anslutningar upprättas och konfigureras. Ytterligare steg som är nödvändiga för att färdigställa ett projekt, till exempel länkning, uppladdning till styrsystemet, licensiering och kontroll av funktionerna, kan utföras i PAS4000 som vanligt.

Eftersom det är möjligt att förverkliga projekt för automation och säkerhet med automationssystemet PSS 4000 är det även möjligt att skapa säkerhetsfunktioner på ett effektivt sätt med API.
 

Omfattande information i onlinehjälpen till PAS4000

I onlinehjälpen till programvaruplattformen PAS4000 finns det information om vilka andra åtgärder som går att vidta och vilka kommandon som krävs för det under ”API för PAS4000”.


Mer information:

Software PAS4000

Automatisierungssystem PSS 4000

Programvaruplattformen PAS4000 nu med API-gränssnitt
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk