Sverige | svenska

4 juli 2016

Lagstiftning och standarder i Storbritannien

Säkerhet världen över för maskiner och anläggningar: särskilda bestämmelser i Storbritannien.

I Storbritannien gäller ett särskilt arbetsutrustningsdirektiv: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER)

Denna föreskrift reglerar all arbetsutrustning som medarbetarna använder inom ramen för sitt arbete – allt från hammare och mekaniska pressar till bilar. ”Användningen” av arbetsutrustning omfattar även underhåll, rengöring, transport och drifttagning av arbetsutrustning.

PUWER kräver inte bara att lämplig arbetsutrustning ställs till förfogande och underhålls på rätt sätt, det förutsätts även att de risker som användningen av arbetsutrustningen medför förhindras i förväg.
 

Vad är PUWER?

”Provision and Use of Work Equipment Regulations” (PUWER) togs fram inom ramen för ”Health and Safety at Work etc Act 1974” (HSW Act) och trädde i kraft den 5 december 1998. Huvudmålet med PUWER är att garantera tillhandahållande av säker arbetsutrustning under hela den livslängd då utrustningen används, oberoende av dess skick, ålder eller ursprung.
 

Vem är ansvarig?

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra en bedömning av hälso- och säkerhetsriskerna för människorna på deras arbetsplats. Föreskrifterna kräver inte bara att arbetsgivarna tillhandahåller lämplig och säker arbetsutrustning, utan även att de tar hänsyn till arbetsförhållandena och hälso- och säkerhetsriskerna för medarbetarna, vilket även omfattar tillhandahållande av relevant utbildning.
 

För vad gäller PUWER?

PUWER gäller för tillhandahållandet och användningen av all arbetsutrustning och alla maskiner, inklusive rörlig utrustning och lyftanordningar. Kort sagt allt från verktyg till enskilda maskiner till monteringsanläggningar.
 

Säkerhet världen över för maskiner och anläggningar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk