Sverige | svenska

23 juni 2015

1 000 experter som verkar för din säkerhet

I Australien har den tusende deltagaren klarat provet i kursen CMSE® – Certified Machinery Safety – vi gratulerar.

Tillsammans med TÜV NORD utvecklade Pilz 2013 den internationella kvalifikationen CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Omfattande kunskap om maskinens hela livscykel lärs ut i 22 länder över hela världen inom ramen för det här kvalifikationsprogrammet.
 

Happy Birthday CMSE® – Vi gratulerar den tusende deltagaren

Rod Burton, elektroingenjör på Machinery Automation & Robotics (Sydney, Australien), leverantör av systemintegration för automatiserade robotlösningar, är den tusende deltagaren som har fått sin kvalifikation som CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Grattis!

”Jag var mycket intresserad av att bli CMSE®. Nu kan jag handleda ingenjörsteamet och fungera som rådgivare när det gäller integration av säkerhet och säker systemintegration och validering”, säger experten.
 

Deltagare och företag tjänar på detta

De deltagare som klarar CMSE®-provet erkänns som experter på maskinsäkerhet över hela världen. Och det är inte bara deltagarna som tjänar på det, utan även företagen, t.ex. när det gäller följande aspekter:

  • medarbetare med kvalificerade fackkunskaper som kan omsätta säkerhet i praktiken i hela företaget
  • maskinsäkerhetsexperter har möjlighet att förverkliga exakta säkerhetslösningar
  • expertkunskaperna kan föras vidare till andra medarbetare på plats
  • visshet för företaget om att drift, maskiner och tjänster följer de rättsliga föreskrifterna.

De som är intresserade hittar all information om kursupplägg, innehåll och kurstillfällen i de olika länderna på www.cmse.com.


Mer information:

www.cmse.com
 

internationella kvalifikationen CMSE®
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk