Sverige | svenska

15 juni 2015

Minskad kabeldragning med PNOZsigma

Nyhet: kontaktexpansionen PNOZ s20 med halvledarutgångar.

Säkerhetsreläerna PNOZsigma förenar många års erfarenhet med den senaste säkerhetstekniken: Du får maximal säkerhet och lönsamhet utan att det blir särskilt dyrt. Med extra smala kapslingar och många funktioner i komprimerad form i varje enhet ger PNOZsigma maximal funktion med minimal bredd. Implementera säkerhetsteknik på ett ännu platssnålare, flexiblare, snabbare och därmed effektivare sätt. Nu finns en helt ny PNOZsigma-kontaktexpansion med två säkerhetsutgångar utan fördröjning i halvledarteknik upp till PL e och SIL CL 3 och med en bredd på endast 22,5 mm.


Fler halvledarutgångar

Antalet halvledarutgångar kan utökas i kombination med en basenhet, som PNOZ s3: Helt utan behov av kabeldragning – enkelt att åstadkomma med en anslutningskontakt.

Om högst tio halvledarutgångar behövs kan kontaktexpansionen PNOZ s20 kopplas direkt till en basenhet. Om ännu fler säkra halvledarutgångar krävs kopplas kontaktexpansionen PNOZ s7.1 in emellan. Med den kan antalet halvledarutgångar utökas nästan obegränsat.
 

Snabböversikt över fördelarna:

  • ca 20 procent mindre kabeldragning tack vare kontaktexpansion med anslutningskontakt
  • flexibel tillämpning eftersom antalet halvledarutgångar kan utökas genom kaskadkoppling
  • snabb installation med variant med fjäderkraftsplintar.
     

Typiska tillämpningar med 24 V DC:

  • ventiler
  • kontaktorexpansion
  • kan användas på pressar, t.ex. för frigöring av pressventiler, i kombination med tvåhandsdon och basmodulen PNOZ s6.


Mer information och beställningsmöjlighet:

Säkerhetsreläet PNOZsigma – kontaktexpansion

Säkerhetsreläet PNOZsigma
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk