Sverige | svenska

13 juni 2016

Lagstiftning och standarder i Brasilien

Säkerhet världen över för maskiner och anläggningar.

Den brasilianska kommittén Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) har endast omvandlat en del av ISO- och IEC-standarderna till nationell lagstiftning. På grund av globaliseringen och kraven från marknaden byter stora brasilianska företag ofta till ISO-/IEC-standarder innan ABNT har integrerat dem i den brasilianska lagstiftningen.


NR – brasilianska direktiv

I Brasilien övervakas den nationella arbetsskyddsföreskriften av arbetsministeriet. Den bygger på den konsoliderade arbetslagstiftningen (Consolidation of Labor Laws (CLT)), som trädde i kraft i och med rättsförordning 5452 av den 1 maj 1943. CLT gör arbetslagstiftningen i Brasilien mer enhetlig och reglerar därmed både individuella och kollektiva arbetsrelationer. I denna rättsförordning fastställs, genom de rättsregler som kallas NR, vilka förfaranden som krävs för att säkerheten på arbetsplatsen ska kunna garanteras. NR har en viss likhet med de europeiska direktiven, eftersom de innehåller vissa rättsliga föreskrifter som måste implementeras. Deras tillämpningsområde måste styrkas genom en hänvisning till standarder.


NR-12 i Brasilien/direktivet för maskinsäkerhet

Totalt finns det 36 NR som berör säkerheten, inklusive NR-12, direktivet för maskinsäkerhet. Alla som arbetar i offentliga och privata företag och är registrerade hos CLT måste följa dessa regler. Målet med NR-12 var att garantera att säkerhetskraven hos både nya maskiner och sådana som redan används motsvarar krav på världsklassnivå.


Innehållet i NR-12

Huvudmålet för standarden är att säkerställa att en ny generation maskiner är genomgående säker genom fullständiga uppgifter om transport, användning, underhåll och bortskaffning. Samtidigt innehåller standarden åtgärder för att anpassa befintliga maskiner. Standarden beskriver även krav på planerat förebyggande underhåll. De finns även krav på hur gamla maskiner ska skrotas för att förhindra försäljning av föråldrade maskiner, som inte har rustats upp tillräckligt enligt säkerhetsbestämmelserna. Enligt bestämmelserna måste nu en maskin rustas upp så att den uppfyller säkerhetsstandarderna innan den säljs vidare.


Användning, köp och försäljning av maskiner i Brasilien

Om du använder, köper eller säljer maskiner i Brasilien bör du känna till de särskilda kraven i NR-12. Pilz kan vägleda dig som partner från riskbedömningen till säkerhetsvalideringen för att säkerställa att maskinen uppfyller kraven i standarden NR-12. Vi finns representerade internationellt och känner till alla krav i ditt land.


Mer information:

Fackbok om standarder för funktionssäkerhet

Tjänster från Pilz

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk