Sverige | svenska

8 juni 2016

Lagstiftning och standarder i Australien

Säkerhet världen över för maskiner och anläggningar.

I Australien åligger det delstaterna och territorierna att utarbeta och genomföra lagar om säkerhet. De enskilda lagarna om industriell säkerhet och kraven i dessa är dock snarlika. Den aktuella lagstiftningen följer ”Work Health and Safety Act”. Där anges de skyldigheter och krav på tillbörlig aktsamhet som gäller för personer med olika ansvarsområden. Många föreskrifter och regler för förfaranden inom olika säkerhetsområden omfattas av den statliga OHS-lagstiftningen.


Regler för förfaranden som måttstock för rättspraxis

Reglerna för förfaranden är i allmänhet inte rättsligt bindande. I det rådande rättssystemet används de dock ofta som måttstock för bedömningen av vilka åtgärder som krävs för att utforma arbetsplatsen på ett säkert sätt. Därför kan det få mycket allvarliga konsekvenser om de reglerna inte följs.


Rättsligt bindande standarder?

I föreskrifter hänvisas ofta till australiensiska standarder som har tagits fram av den oberoende organisationen ”Standard Australia”. De australiensiska standarderna är dock, med några få undantag, inte rättsligt bindande. Även dessa åberopas ofta av domstolar när det handlar om att bedöma huruvida tillräckliga åtgärder har vidtagits för att minska riskerna.


Den mest relevanta standarden

En av de viktigaste standarderna om maskinsäkerhet i Australien är AS4024.1. Den är visserligen inte bindande, men kan med fördel användas som grund för talan vid anklagelser om att tillbörlig aktsamhet inte har följts. Om den inte följs kan det istället ge betydande rättsliga följder.


Många australiensiska standarder baseras på internationella standarder

För att främja en internationell inriktning har Standards Australia som officiell policy att alltid överta internationella standarder (ISO eller IEC) där det är möjligt. Däremot motsvarar USA:s standarder (ANSI-standarder) mycket sällan de australiensiska standarderna, ISO- eller EN-standarderna och är av ringa betydelse i Australien.


Mer information:

Fackbok om standarder för funktionssäkerhet

Tjänster från Pilz

Lagstiftning och standarder i Australien