Sverige | svenska

22 dec. 2015

Validering – så att du vet att din maskin är säker!

Ett viktigt steg för att säkerställa omfattande maskinsäkerhet – den systematiska valideringsprocessen.

Maskinanvändare behöver vara helt säkra på att säkerhetssystemen uppfyller de erforderliga säkerhetskraven och nationella samt internationella standarder. Säkerhetsteknik är idag en vanlig del av många maskinsystem. Detta gör t.ex. standardiseringen av maskiner betydligt mer komplex.

En validering blir därmed en avgörande faktor för arbetssäkerhet och överensstämmelse med direktiv och standarder. Eftersom valideringen genomförs under de sista utvecklingsstegen och först efter riskbedömningen förbises den eller underskattas den ofta.


Vad menas med validering?

Maskinsäkerhetssystem måste valideras enligt IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 och 13849-2. Med validering avses enligt EN ISO 13849-2 en utvärderad kontroll som inbegriper analys och test av säkerhetsfunktioner och kategorier av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.


Validering under maskinens hela livscykel

Valideringen av styrsystem i maskiner är en väsentlig del av maskinsäkerhetens livscykel. Användare och maskintillverkare kan utfärda intyg om att funktionerna i det planerade säkerhetssystemet uppfyller alla krav som förmedlades i riskbedömningen och som fastställdes vid specifikationen och utvecklingen. Detta gör att användaren kan vara säker på att maskinen uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder helt.


Genomförande av valideringen

Att genomföra valideringen är idag en lika komplicerad som komplex uppgift eftersom automationen av maskiner ständigt utvecklas. För certifieringar som t.ex. CE-certifieringen enligt maskindirektivet och för standarden NR 12 (Brasilien) eller enskilda ANSI-standarder måste valideringsresultaten dokumenteras. För vissa tillämpningar genomförs valideringen av en oberoende tredje part.

Behöver du hjälp med valideringen? Våra kompetenta, specialiserade medarbetare garanterar en objektiv och systematisk valideringsprocess. Kontakta oss!


Mer information:

Tjänsten Validering

Säkerställa omfattande maskinsäkerhet
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk