Sverige | svenska

28 maj 2015

Ändring av standard IEC/EN 61496-1

Anpassningen av standarden IEC/EN 61496-1 innebär en standardisering av Safety Integrity Level och Performance Level.

Tillämpningsmöjligheterna för de olika typklasserna av elektriskt avkännande skyddsanordningar var tidigare oklara vad gäller Safety Integrity Level (SIL – enligt IEC 62061) och Performance Level (PL – enligt ISO 13849).


IEC/EN 61496 blir rättsligt bindande 10 maj 2015

Nyligen reviderades IEC/EN 61496 ”Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning” för att för första gången tilldela typklasserna motsvarande SIL och PL. Kopplingen mellan typklasserna hos de elektriskt avkännande skyddsanordningarna och SIL/PL ser ut på följande sätt:

Kan användas i tillämpningar enligt
Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 och
SIL CL 1

SIL 2 och
SIL CL 2
SIL 3 och
SIL CL 3

 

Mer information:

Lexikonartikel med detaljerad information om IEC/EN 61496-1

Ljusbommar från Pilz
 

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk