Sverige | svenska

21 maj 2015

Minskad projektering – kortare projektlöptider

Med automationssystemet PSS 4000 minskar du projekteringen.

Valet av maskinvara styrs i många automationssystem av projekteringen/programmeringen. Det är omständligt att ändra i efterhand.


I automationssystemet PSS 4000 är det annorlunda: Där kan valet av maskinvara och uppdelningen av programmet på maskinvaran ske vid ett senare tillfälle, eftersom det i stor utsträckning är oberoende av projekteringssteget.


Det ger många fördelar:

  • Kortare projektlöptider eftersom deluppgifter utförs parallellt: valet av maskinvara och uppdelningen av programmet på maskinvaran kan göras vid ett senare tillfälle.
     
  • Maskinutvidgningar i efterhand: användarprogrammet kan utan större ingrepp fördelas på flera styrningar.
     
  • Idrifttagning och drift av enskilda maskindelar: du blir flexiblare och mer oberoende både vid utformningen av applikationen och i driften


Mer information:

Automationssystemet PSS 4000

Med automationssystemet PSS 4000 minskar du projekteringen.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk