Sverige | svenska

24 juni 2015

Säker övervakning av drivenheter

Styrningarna PSS 4000 kan nu användas för utökade Motion Monitoring-funktioner.

Styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi kan nu användas för utökade Motion Monitoring-funktioner. Till detta finns en ny kompakt I/O-modul (PSSu K F EI) med lokal snabbavstängning. Du får kortare reaktionstider och ökad produktivitet.
 

Snabböversikt över fördelarna

 • korta reaktionstider och hög produktivitet tack vare snabbavstängning av drivenheter, oberoende av PLC-cykeltiden
 • varvtalsfunktioner som enkelt ställs in i programvaran
 • exakt anpassning av applikationen tack vare enkel ändring av gränsvärdena (t.ex. gränsvarvtal) i användarprogrammet
 • enkel idrifttagning och tidsbesparing i driften tack vare enkel diagnostik av inställda parametrar
 • lägre kostnader genom användning av befintliga givarsystem, anslutningsmöjlighet till alla vanliga rotationsencodrar/feedbacksystem (sin/cos, TTL, HTL, initiatiorer).


Motion Monitoring-funktioner för övervakning av drivenheterna

 • Möjlighet till säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2:
   - upp till PL d med endast en sin/cos-rotationsencoder
   - upp till PL e med en säker rotationsencoder
   - upp till PL e i kombination med rotationsencoder och initiator samt extra drivenhetsövervakning
 • säkert hastighetsområde (Safe speed range): SSR
 • säker hastighetsövervakning (Safe speed monitor): SSM
 • säker rörelseriktning (Safe direction): SDI
 • säkert driftstopp (Safe operating stop): SOS.


Med automationslösningar från Pilz övervakar du drivenheterna på ett säkert och effektivt sätt.

 

Mer information:

Automationssystemet PSS 4000

PSSuniversal I/O-moduler

Säker rörelseövervakning med Pilz

Automationssystemet PSS 4000
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk