Sverige | svenska

4 aug. 2015

Den nya generationen PSENvip 2

Med den nya generationen av det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 får du enklare hantering och ökad produktivitet.

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip är en integrerad lösning för effektiv övervakning och styrning av kantpressar. Med den nya generationen PSENvip 2 får användarna fördelar vad gäller hantering och produktivitet.


Enkel hantering

Hos PSENvip 2 görs hela idrifttagningen och konfigurationen via ett webbgränssnitt på kantpressens styrning. Därmed kan slutanvändaren göra alla inställningar centralt. Den kompakta konstruktionen gör dessutom att PSENvip 2 kan monteras flexibelt, så att mottagaren alltid kan placeras direkt bredvid kantpresstyrningens display och justeringar kan göras på ett smidigt sätt.


Maximal produktivitet och hög maskintillgänglighet

Utvärderingsenheten med den snabba FAST-funktionen är nu integrerad i automationssystemet PSS 4000. Det gör att både skyddssystemets frånkopplingstid och kantpressverktygets efterloppssträcka förkortas till en miniminivå. Dessutom sänks kabeldragningskostnaderna avsevärt. Med den robusta mekaniska konstruktionen, sändarens innovativa LED-belysning och den anpassade optiken på mottagarsidan garanterar PSENvip 2 en mycket hög maskintillgänglighet och bidrar därmed till att öka produktiviteten.
Förutom varianten med basutvärderingsmodulen finns PSENvip 2 även med en produktiv utvärderingsmodul som erbjuder fler funktioner, t.ex. det dynamiska muting-förfarandet.


Snabböversikt över fördelarna:

  • alla inställningar kan göras centralt
  • kompakt konstruktion för flexibel montering
  • enkel att anpassa till den aktuella tillämpningen tack vare de många olika I/O-modulerna
  • garanterar den kortaste frånkopplingstiden för skyddssystemet och den kortaste efterloppssträckan för kantpressverktyget
  • kabeldragningskostnaderna minimeras
  • hög maskintillgänglighet och produktivitet
  • högsta säkerhet för kantpressar.

 

Mer information:

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Den nya generationen av det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk