Sverige | svenska

28 juli 2015

Steg för steg till den säkra maskinen (4)

Del 4 i serien: Bruksanvisningar och CE-certifiering

Vad ska man tänka på på vägen mot den säkra maskinen? Vi har sammanställt de relevanta stegen. I den fjärde och sista delen i vår serie kan du läsa om allt som är värt att veta om bruksanvisningar och avslutningsvis CE-certifiering.
 

Steg 7: Bruksanvisningar

Bruksanvisningar är en integrerad del i leveransen av maskiner, anläggningar och produkter. Alla fel i en bruksanvisning kan få rättsliga följder, om det handlar om ett instruktionsfel som har lett till en olycka.
Centralt för alla bruksanvisningar är säkerhetsanvisningarna. Enligt lag måste säkerhetsanvisningarna beskriva alla återstående risker som fortfarande förekommer efter att skyddsåtgärderna mot riskerna har vidtagits. Maskinkonstruktören måste också ta hänsyn till de risker som kan uppstå vid en ”rimlig förutsebar felanvändning” av maskinen. En noggrann riskbedömning är därför en god grund för framtagandet av bruksanvisningen.
 

Steg 8: CE-certifiering

Genom att CE-märka sin produkt bekräftar tillverkaren eller distributören till slut att produkten med sina garanterade egenskaper, förutsatt att den används i enlighet med bestämmelserna, uppfyller alla rättsliga krav i maskindirektivet 2006/42/EG och alla upplagor. Alla maskiner som importeras från länder utanför EU måste också ha en CE-märkning oberoende av tillverkningsår. CE-märket appliceras av tillverkaren/distributören själv och de är ensamt ansvariga för detta och det kräver inget myndighetsbifall.
Om redan CE-certifierade enskilda maskiner sammanförs till en maskinenhet (anläggning), måste förfarandet för bedömning av överensstämmelse inbegripet CE-märkningen genomföras för hela anläggningen.


Mer information:

Del 1 i serien: Riskbedömning och säkerhetskoncept
Del 2 i serien: Säkerhetsdesign och val av säkerhetskomponenter
Del 3 i serien: Systemintegration och efteranalys
CE-märkning
 

Steg för steg till den säkra maskinen: Bruksanvisningar och CE-certifiering
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk