Sverige | svenska

1 jan. 1970

Ungdomens källa för föråldrade maskiner

Hur Pilz genom en ombyggnad avsevärt höjer en gammal press tillgänglighet och produktivitet hos österrikiska Doka Group.

Den österrikiska Doka Group utgör en del av den traditionsrika Umdasch Group och tillverkar komponenter för tunnlar, grund- och höjdkonstruktion, understundom ingjutningsstag. Dessa tillverkas på en omkring 30 år gammal excenterpress. Anläggningen från 1980-talet är i gott skick mekaniskt men bristen på tillgänglighet var utslagsgivande för en ombyggnad.


Helhetslösning för högre produktivitet

För att kunna säkerställa tillgängligheten förnyades hela kopplingsskåpet. Som överordnad styrning byggdes styrningen PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 in. En elektronisk lösning bestående av rotationsencodern PSENenco, styrning och speciella programvarukomponenter ersätter det gamla mekaniska programverket. Säkerhetsfunktionerna övertas av 3 säkerhetsbrytare PSENmag. Operatörspanelerna PMI 509, en ny motor och byte av pneumatik och pressäkerhetsventiler fullbordar ombyggnaden.

Automationssystemet PSS 4000 kan användas flexibelt och enkelt i hela branschen.
 

Mer information:

Automationssystemet PSS 4000

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk