Sverige | svenska

5 nov. 2014

Den nya standarden IEC/ISO 17305

Vilka följder får sammanslagningen av EN ISO 13849 och IEC 62061 inom maskinsäkerhetsområdet?

Standarden IEC ISO 17305 är planerad som sammanslagning av standarderna EN ISO 13849 och IEC 62061. I den nya IEC ISO 17305 beskrivs i fortsättningen både maskiners och anläggningars funktionssäkerhet och de åtgärder eller steg, som måste vidtagas eller genomgås på vägen dit.
 

IEC/ISO 17305 skall troligen träda i kraft från och med 2016

Införingsdatumet för IEC ISO 17305 är planerat till år 2016 med en övergångsfrist på 2 år. Denna så kallade sammanslagning kommer att gälla över hela världen . Målet är förenkling och att göra det hela enhetligt. Detta uppnås bland annat genom, att de för närvarande parallellt löpande EN ISO 13849 och IEC 62061 skulle kunna ersättas fullständigt, så att endast IEC ISO 17305 kommer att gälla i framtiden.
 

Det första utkastet till IEC/ISO 17305 inom kommittén kommer redan i år

Det första utkastet till IEC ISO 17305 inom kommittén är planerat till slutet av 2014. Pilz är företrätt med en grupp experter i motsvarande standardkommitté respektive i några arbetsgrupper och styr utvecklingen på ett avgörande sätt i maskin- och anläggningstillverkares anda. Vid sammanslagningen till IEC ISO 17305 stödjer vi en ansats, som är så praktiskt genomförbar som möjligt.
 

Aktuella utvecklingar till standardutkastet som förstahandsuppgift

För närvarande har dock inga slutliga beslut om den innehållsmässiga utformningen av IEC ISO 17305 fattats. Så fort som standardutkastet har offentliggjorts officiellt, kommer vi att meddela uttalanden, bedömningar och praktiska tips på detta ställe för tillämpningen av IEC ISO 17305.
 

Mer information:

Lexikonartikel för IEC ISO 17305

Tjänster från Pilz