Sverige | svenska

20 aug. 2014

Standard inom hamnlogistik

Automationssystemet PSS 4000 övervakar alla säkerhetsrelaterade funktioner i hamnkranarna i Khalifa Port i Abu Dhabi.

”Vi har uppnått mycker mer med automationssystemet PSS 4000 än vi tänkte oss till en början. Dessutom hade konventionella koncept inte kunnat ge samma prestanda. …”, Javier Rizo, TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Cooperation).

Den moderna containerhamnen mellan städerna Abu Dhabi och Dubai visar prov den allra senaste tekniken inom hantering, styrning och säkerhet. Automationssystemet PSS 4000 används för övervakning av containeromlastningen.


Smart och säker hantering

Automationssystemet PSS 4000 övervakar alla säkerhetsrelaterade funktioner i hamnkranarna, t.ex. nödstopp, skyddsgrindar och position. Till detta används 19 PSSuniversal PLC-styrningar och 38 distribuerade PSSuniversal I/O-system som alla är ansluta till varandra.


Distribuera styrfunktioner

Distribution och fördelning av styrfunktionerna spelar en avgörande roll. Jämfört med en central styrning står ett modulärt användarprogram i ett centralt projekt till förfogande. Detta möjliggör en enkel, enhetlig hantering i totalprojektet.


PSS 4000 – ett system för säkerhet och automation

Förutom säkerhetsfunktionerna bearbetar PSS 4000 dessutom standarddata i totalsystemet: PSSuniversal PLC läser in dessa data, leder dem vidare till en överordnad standardstyrning och bryter sedan motsvarande standardutgångar.


Mer information:

Automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 används i hamnen Khalifa Port i Abu Dhabi.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk