Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Effektiv säkring av hissar och lyftverk

Automationssystemet PSS 4000 får TÜV-godkännande för säkring av person- och varuhissar.

Komponenterna i automationssystemet PSS 4000 är nu godkända som säkerhetskonstruktionsdelar för hisstillämpningar. Dessa tillämpningar är föremål för stränga säkerhetsbestämmelser och måste uppfylla specifika krav.

Godkännandet skedde enligt:

  • DIN EN 115-1: Säkerhet för rulltrappor och rullramper - del 1: Konstruktion och montering
  • DIN EN 81-1: Säkerhetsregler för konstruktion och montering av hissar - del 1: Elektriskt drivna person- och varuhissar
  • DIN EN 81-2: Säkerhetsregler för konstruktion och montering av hissar - del 1: Hydrauliskt drivna person- och varuhissar

 
Säkring av hissar - många olika tillämpningar kan genomföras 

För hissanvändare och hisstillverkare finns nu en tekniskt oberoende och flexibel lösning tillgänglig med hjälp av automationssystemet PSS 4000. Systemet är ytterst robust och enkelt att hantera och erbjuder användaren de mest skilda funktioner. Tack vare det nya godkännandet kan olika tillämpningar genomföras: 

  • Personhissar
  • Varu- och godshissar
  • Lyftverk av alla slag

Automationssystemet PSS 4000 erbjuder dig som användare en flexibel lösning inom automationsteknikens alla områden och användningsmöjligheter i hela branscher.


Mer information:

Automationssystem PSS 4000

Ytterligare tillämpningar PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 – säker och effektiv säkring av hissar och lyftverk