Sverige | svenska

4 juni 2014

Nearshoring och nextshoring

Hur trenden att förlägga fabriker i närliggande länder påverkar globala strategier inom maskinsäkerheten.

Lågkostnadsländer spelar precis som tidigare en viktig roll för tillverkningsföretag. Det kommer dock snart att förändras på ett avgörande sätt. Sedan några årtionden tillbaka producerar tillverkare i Östeuropa och Asien, framför allt i Kina, för att utnyttja de lägre material- och komponentkostnaderna. Men nu när lönerna fortsätter stiga även i Kina och andra lågkostnadsländer har kostnadsfördelarna sjunkit avsevärt även i dessa länder. Det får fler tillverkare att flytta fabrikerna till närliggande länder och återgå till lokala underleverantörer. På så sätt ska riskerna reduceras och värdekedjan optimeras.

Samtidigt visar efterfrågan på nya marknader hur viktigt det är att vara nära marknaden och därmed nära innovationskällorna. Internationella tillverkare av konsumtionsvaror upprättar till exempel egna regionala innovationscenter för både produkter och produktionsprocesser och kan därmed optimera sina värdekedjor på marknaden. Vissa branschkommentatorer kallar den beskrivna trenden för ”nextshoring” eller ”nearshoring”.


Trenden ”nextshoring”

Ingenjörer inom maskinsäkerhets- och automationsbranscherna samt säkerhetsansvariga måste bland annat tänka på följande faktorer vid ”nextshoring”:

  • ta hänsyn till modulär automation och till maskinparkens arkitektur och utformning

  • etablera processer för att garantera säkerheten hos nya maskiner och anläggningar

  • effektiv och säker integrering av robotar

  • upprätta en strukturerad process för att modernisera äldre utrustning och optimera säkerhetsanordningar


Efterfrågan på erfarna leverantörer av säkerhetstjänster

Alla dessa faktorer pekar på hur stort behovet av erfarna leverantörer av säkerhetstjänster är. Pilz tjänsteutbud innehåller utbildningar, rådgivning och teknisk tillämpning under hela maskinens livscykel – inklusive CE-certifiering. Vårt utbud gäller i hela världen. Våra tjänster inom maskinsäkerhet finns alltså tillgängliga på alla de platser där ditt företag har fabriker.


Mer information

Tjänster från Pilz

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk