Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Åtta nya direktiv inom maskinsäkerhet

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG och EMC-direktivet 2014/30/EG: ändringar i Europeiska unionens officiella tidning med åtta reviderade direktiv.

EU-kommissionen har publicerat åtta reviderade direktiv i Europeiska unionens officiella tidning L 96 av den 29 mars 2014. De nya direktiven blir bindande den 20 april 2016. För maskinkonstruktörer och maskinanvändare är framför allt det nya lågspänningsdirektivet 2014/35/EG och EMC-direktivet 2014/30/EG relevanta.


Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet helt reviderade

Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet har reviderats i grunden och har ändrats på många punkter. Översikt över de viktigaste ändringarna i de båda direktiven:

 • Det är nu tydligt fastställt att den nödvändiga dokumentationen måste sparas och finnas tillgänglig i 10 år.
   
 • Dokumentationen ska vara skriven på ett språk som de lokala myndigheterna och maskinens eller anläggningens slutanvändare förstår.
   
 • Tillverkarens postadress måste anges på maskinen i den utsträckning det är möjligt.
   
 • Marknadsövervakningen och de ansvariga nationella myndigheterna måste även informeras av importören eller distributören om problem med säkerhet eller överensstämmelse uppstår eller misstänks.


Översikt över de ändrade direktiven

I det senaste numret av den officiella tidningen har även följande direktiv anpassats:

 • Hissdirektivet 2014/33/EG
 • ATEX-direktivet 2014/34/EG
 • Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EG
 • Direktivet om icke-automatiska vågar 2014/31/EG
 • Mätinstrumentsdirektivet 2014/32/EG
 • Direktivet om explosiva varor för civilt bruk 2014/28/EG


Mer information:

Ladda ner den officiella tidningen L96 av den 29 mars 2014

Säkerhetskompendium med information om att hantera standarder