Sverige | svenska

13 mars 2014

Höj säkerheten med LOTO.

Modernisera dina system för att kunna styra och avskilja farlig energi.

Lock Out Tag Out (LOTO)-program blir snabbt "Best Practice"-ansats när det gäller att avskilja och styra farlig energi. Lock Out Tag Out innebär systemisk avskiljning av maskiner samt säkring mot återstart. Till LOTO-system hör dessutom utveckling av förfaranden för maskinavskiljning inom ramen för specifika uppgifter samt utbildning av maskinoperatörer.


Kombination av fjärrstyrda energiavskiljningsanordningar med Lock Out Tag Out

Vid stora tillverkningsanläggningar kan införandet av ett system för fjärrstyrd energiavskiljning höja ett LOTO-systems säkerhet och förenkla det. Kombination av båda systemen möjliggör effektiv fjärrövervakning och -styrning av ett stort antal avskiljningspunkter. Till fördelarna hör förenkling av förfarandena och att det endast finns en enda spärranordning, vid vilken en förregling styr flera enheter.


En standard reglerar nu energiavskiljningsanordningen

Fram till publiceringen av UL6420 fanns det ingen standard för anordningar, som används för systemavskiljning och som betraktas som enskilda apparater. Denna standard har givits ut av ANSI, American National Standards Institute. Nu kan energiavskiljningsanordningar konstrueras samtidigt som en standard efterlevs.


Låt sakkunniga säkerhetsingenjörer planera och genomföra dina skräddarsydda energiavskiljningslösningar

Pilz maskinsäkerhetsexperter kan planera och genomföra dina energiavskiljningsanordningar. Således hjälper de dig med att garantera säkrast möjliga arbetsvillkor för din driftspersonal. Hos Pilz arbetar vi nära tillsammans med våra kunder, för att förstå deras behov och för att ta fram skräddarsydda, tids- och kostnadseffektiva lösningar.


Mer Information:

Lock Out Tag Out

Systemimplementering

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk