Sverige | svenska

20 mars 2014

Förarlöst, säkert och effektivt

Styrning och övervakning av förarlösa transportsystem med automationssystem PSS 4000

Förarlösa transportsystem erbjuder en effektiv och beprövad lösning på problemet med att uppfylla produktions- och distributionsprocessernas stadigt stigande krav på korta omloppstider, små lager och hög flexibilitet. För utrustning av förarlösa transportsystem (Automated Guided Vehicles = AGV) satsar det belgiska företaget MoTuM, som tillverkar AGV, på användning av automationssystemet PSS 4000.


Med hjälp av PSS 4000 genomförs säkerhets- och standarduppgifter

I varje AGV är en styrning av typen PSSuniversal PLC inbyggd. Denna tar hand om styrning och övervakning av de relevanta säkerhetsfunktionerna men även om standarduppgifter, som styrning av lastnings- och lossningsprocedurer. Inom ramen för säkerhetsuppgifterna kontrollerar styrningarna de enskilda transportenheternas hastighet och riktning.


Helhetslösning från Pilz höjer kapaciteten

Vid helhetslösningen används även ljusbommarna PSENopt – på detta sätt påvisas varje enskild förflyttning av lastpallen på AGV på ett säkert sätt. Genom att använda Pilz lösning har expedieringen av lastpallarna i logistikcentrumet kunnat optimeras. Således höjdes ingångskapaciteten och utförselkapaciteten kraftigt.
Automation: Fullständigt och enkelt!


Mer information:

Automationssystem PSS 4000

Automationssystemet PSS 400 möjliggör säkrare och effektivare styrning och övervakning av förarlösa transportsystem.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk