Sverige | svenska

16 juli 2014

Nätverksanslutning till CANopen och EtherCAT

Underlätta projekteringsarbetet med hjälp av gateways som kan ansluta olika Pilz-system till CANopen och EtherCAT.

Styrsystemen PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi, Motion Control-styrsystemen PMCprimo och PMI-diagnostikenheter kan integreras i EtherCAT- und CANopen-kommunikationsnätverk via en PSSnet-gateway. Dessa gateways utmärker sig genom den ringa projekteringsinsats som krävs. Diagnoser kan göras snabbt och enkelt med hjälp av LED-lampor på enheten.


Fördelar med gatewayenheterna PSSnet:

 • mindre projekteringsarbete tack vare en fast, redan fastställd
  mapping
   
 • enkelt att anpassa och expandera konfigurationen genom en webbserver – det går exempelvis att ändra IP-adressen
   
 • inget ytterligare konfigurationsverktyg krävs
   
 • diagnosen kan göras med hjälp av LED-statuslampor på enheten, en
  mer omfattande diagnos kan även göras
  via webbservern
   
 • i webbgränssnittet kan fältbussinformation visas och beskrivas
  med värden för att underlätta idrifttagningen och göra
  servicen enklare
   

Utnyttja gatewayenheterna PSSnet för att enkelt integrera system och komponenter från Pilz i de befintliga strukturerna. Automation: fullständigt och enkelt!


Mer information:
 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk