Sverige | svenska

25 juni 2014

Skyddsgrindsövervakningen blir flexiblare

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate – nya systemvarianter med valbara manöverenheter för större flexibilitet.

Skyddsgrindssystemet PSENsgate kan användas för säker övervakning av skyddsgrindar med säker låsanordning. Man kan få person- och anläggningsskydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e. Dra nytta av den stora flexibiliteten: det finns ett stort antal systemvarianter att välja mellan med valbara manöverenheter som kan integreras, t.ex. tryckknappar, nyckelbrytare, belysta knappar, zonstopp och funktioner som nödstopp och nödöppning.


Sänk kostnaderna med det monteringsfärdiga systemet

I det monteringsfärdiga systemet finns alla säkerhetsfunktioner och manöverelement redan inbyggda. På så sätt sparar du både tid och pengar vid projektering, konstruktion och montering. Den robusta designen och den mekaniska hållfastheten garanterar att skyddsgrindssystemet PSENsgate har en lång livslängd.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Mindre arbete med montering och kabeldragning tack vare integrerade manöverenheter och nödstopp som tillval
  • Högsta säkerhet med endast en brytare per skyddsgrind: för person- och anläggningsskydd upp till PL e
  • Större flexibilitet tack vare valbara manöverenheter, t.ex, nyckelbrytare, nyckelreglage, zon- eller nödstopp samt möjligheten att ansluta bekräftelseknappar.

Mer information:

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk