Historia och framtid

Igår. Idag. Imorgon: Automation i förändring

En utvecklingsingenjör vid testning av en koppling till ett elektroniskt tidrelä

I mer än 70 år har Pilz inspirerat sina kunder med innovativa produkter och lösningar: till en början med laboratorieutrustning av glas, sedan med elektroniska tidreläer, brytare och programmerbara styrsystem. Pilz har alltid anpassat sig efter aktuella marknadsbehov och gett upphov till stora förändringar med sina teknologiska milstolpar .

Pilz blev till en ledande aktör inom teknik med världens första och den mest använda nödstoppsbrytaren PNOZ. PNOZ är urtypen för säkerhetsreläer och har präglat automationsteknikens historia. Grunden för utvecklingen av den första programmerbara säkerhetsstyrningen utgjorde en mängd erfarenhet med många olika säkerhetstekniska tillämpningar och utvecklingen av ett av de första programmerbara styrsystemen (SPS).

 

Pilz historia – Hur en idé tar över världen

Värderingar. Skapar. Framtiden: Generationer skiftar, värden består

Renate Pilz lämnade över ledningen av företaget till sina barn Susanne Kunschert och Thomas Pilz. Fram till 2017 vidareutvecklade och präglade Renate Pilz företaget med stort engagemang. Ett exempel är den första programmerbara säkerhetsstyrningen där Pilz skrev industrihistoria under den innovativa och modiga utvecklingen. För henne var det viktigt att fortsätta verksamheten efter att hennes man rycktes bort i förtid. Under hennes ledning expanderade Pilz från 200 medarbetare till mer än 2 000 medarbetare över hela världen.

Engagemang och värderingar finns djupt förankrade i Pilz företagskultur: värderingar skapar framtiden.

Vad ändras genom generationsskiftet? Renate Pilz, Susanne Kunschert och Thomas Pilz berättar hur de upplevde den gemensamma tiden i företaget, vad som lämnade ett bestående intryck på dem, och hur företagets framtid ser ut enligt dem. Läs mer om den ovanliga historien bakom företaget Pilz.

Renate Pilz tilldelas Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden

Renate Pilz tilldelas Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden

För sitt enastående företagsarbete och sociala engagemang tilldelades Renate Pilz den 23 januari 2020 Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden. ”En unik företagarpersonlighet i Baden-Württemberg – och en föregångare inom innovation och digitalisering”. Det sa finansminister Hoffmeister-Kraut om den tidigare vd:n för Pilz GmbH & Co. KG. I sitt hyllningstal framhöll hon framför allt Pilz enorma innovationskraft och stora investeringar i forskning och utveckling. Även företagets familjeanda och dess internationalisering hyllades av finansministern. ”Att få med sig andra, övertyga och utbilda dem och bevara företagets anda även som global spelare: det var hennes företagsfilosofi, som förs vidare av hennes barn idag, som nu har efterträtt henne”, sa ministern om Renate Pilz.

Men det är inte bara företagets framgångar som utmärker Renate Pilz utmärkta insats. Den tidigare vd:n engagerar sig även utanför företaget. Till exempel med sitt engagemang i föreningen för katolska företagare och sitt arbete med utsatta flickor i södra Indien. Hoffmeister-Kraut betonade: ”I den oroliga tid som vi lever i idag behöver vi förebilder som Renate Pilz – både i företagarvärlden och i socialt avseende.”

Pilz idag: Marknadsledare med passion

Företagsledning

Susanne Kunschert och Thomas Pilz leder familjeföretaget i tredje generationen. Pilz definierar sig genom sina anställda, som var och en är en ”säkerhetsambassadör”. Vi tror inte på att man behöver kompromissa när det gäller automatisering av maskiner och anläggningar. Frågor som den pågående digitaliseringen av industrin och robotteknik står i fokus för vår produktutveckling. Dessutom engagerar vi oss i nationella och internationella kommittéer för att vara med och forma den industriella automationens framtid. Som familjeföretag med en stark tradition och representanter världen över har vi som mål att vara din tillförlitliga partner på plats.

Ledning

Familjeföretaget är en av de ledande leverantörerna i automationsbranschen och har dotterbolag i fler än 40 länder. Våra produkter och lösningar är vägledande för säker automationsteknik idag. Pilz satte standarden för säkert samarbete mellan människor och maskiner inom automation.

Pilz utsågs 2019 till århundradets märke inom området styrteknik för kompendiet ”Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts”. Utmärkelsen ”århundradets märke” delas ut av Dr. Florian Langenscheidt och Die Zeit Verlagsgruppe.

Framtidens automation med Pilz

Oavsett om det handlar om Industri 4.0, Industrial Security eller robotik: Framtidens fabrik kräver nya koncept, produkter och lösningar. För det behövs ett flexibelt företag som kan fånga upp innovativa idéer och göra dem redo för marknaden och industrin. Pilz har under sin mer än 70-åriga historia visat bevis på detta flera gånger: med produkter som nödstoppsbrytaren PNOZ, världens första säkra programmerbara styrning PSS 3000 och det första säkra 3D-kamerasystemet SafetyEYE. Innovationskraft genomsyrar vårt DNA. Pilz investerar till exempel 20 % av sin omsättning i forskning och utveckling.

Framtidens fabrik
Framtidens automation

Hur ser framtidens automation ut? Sammankopplade maskiner, intelligenta distribuerade komponenter och modulär tillverkning: Dessa punkter beskriver olika aspekter av Industri 4.0 med målet att även i framtiden uppnå högre flexibilitet, anpassade kundlösningar och högre effektivitet.
Pilz har i många år engagerat sig i olika forskningsprojekt, som till exempel teknikinitiativet SmartFactory KL. Pilz sysselsätter sig dessutom intensivt med framtidens krav på Industrial Security och dataskydd, och arbetar med utvecklingen av standardiserade tillverkarövergripande kommunikationsprotokoll som kan användas i en digitaliserad industri.

Industri 4.0 hos Pilz

Industrial Security

Forskningscampus ARENA2036

Även inom ramen för forskningscampus ARENA2036 arbetar Pilz med automationens framtid: ARENA står för Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles. Fram till år 2036, då bilen firar 150-årsjubileum, ska nya resurseffektiva och konkurrenskraftiga produktionsmodeller tas fram.
Med sin kunskap från säkerhets- och automationstekniken främjar Pilz utvecklingen av cyberfysiska produktionssystem (CPS). Vår vision är att, tillsammans med de andra partnerna från industrin och forskningsvärlden, bygga upp ett sådant produktionssystem, ta det i drift och få det att fungera för verklig produktion.

Allt om Arena 2036

Framtidens fabrik

I framtidens fabrik kommer antalet autonoma system och robotar att öka, och då stiger också kraven på säkerheten för det nära samarbetet mellan människor och maskiner. I sin roll som ”säkerhetsambassadör” erbjuder Pilz tjänster, utbildningar kring robotsäkerhet och egna servicerobotmoduler.

Robotsäkerhetsbranschen

I och med den digitala omvandlingen väcks många nya frågor, exempelvis hur samspelet mellan människor och robotar förändras på grund av den ökande intelligensen inom sensortekniken, och hur data utvärderas. Och även hur applikationer skyddas mot obehörig åtkomst utifrån (security). Pilz undersöker dessa och andra frågor inom ramen för olika forskningsprojekt. 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk