Framtidens automation: Vart är vi på väg?

Automation

Vilka frågor är viktiga inom automation under de kommande åren? Hur kan ett företag fortsätta vara innovativt och bereda väg för ny teknik? Hur förändras automationsteknikernas arbetsuppgifter i framtiden?

Dessa frågor spelar en stor roll för Pilz i det dagliga arbetet. Frågor som innovationshantering, digitalisering och robotteknik står särskilt i fokus. Redan idag arbetar vi med hur framtidens automation kan komma att se ut.

 

Innovation genomsyrar vårt dna

Pilz utvecklas ständigt: Från glasblåseri till tillverkare av transistorbaserade tidsreläer via industriell styrelektronik till leverantör av säker automation. Vi har skrivit historia med produkter som det första nödstoppet PNOZ.

Framtidens automation kräver nya koncept, produkter och lösningar. Därför bygger vi upp vår kapacitet inom innovationshantering. Att fånga upp innovativa idéer och göra dem redo för marknaden och industrin: detta är viktigt för Pilz, eftersom innovationskraften genomsyrar vårt dna.

EMC-testrum

Robotteknik är framtiden!

Robotteknik

En fabrik utan robotar? I framtidens smarta fabrik är det otänkbart! Antalet autonoma system och robotar kommer att öka. Det är en reaktion på snabbare konjunkturcykler. Inom hela tillverkningsindustrin gäller det att kunna tillverka mer flexibelt och svara mot individuella kundbehov.

Ju närmare människor och robotar samarbetar, desto högre blir kraven på säkerhet. Hur kan människor samarbeta säkert med den sina robotkollegor? Det är en mycket viktig fråga för oss. Med våra tjänster, komponenter, system och utbildningar kring robotsäkerhet hjälper vi redan idag våra kunder med säker tillämpning av robotteknik.

Men vilken roll kommer intelligent sensorteknik spela inom robottekniken? Hur kan robotarnas realtidsdata från sensorer användas för en mer djupgående analys? Vilken roll kommer arbetarskydd (Safety) och skydd för applikationer mot obehörig åtkomst utifrån (Security) att spela? Detta är frågor som Pilz kommer att studera ingående.

Automation 4.0 i den smarta fabriken

Sammankopplade maskiner, intelligenta distribuerade komponenter och modulär tillverkning: dessa punkter beskriver olika aspekter av Industri 4.0. Pilz arbetar också med hur morgondagens automatiserade tillverkning kommer se ut.

Med vårt automationssystem PSS 4000 kopplar vi redan idag samman många styrningar som körs självständigt. Tack vare en central programvaruplattform har användaren översikt över alla styrningar. System enligt principen multi-master kommer i princip att vara standard för alla fabriker i framtiden. De molnbaserade funktionskomponenterna utökas med nya tjänster. På så vis möjliggör vi att komponenterna själva kan skicka signaler och beställa material från tillverkningsanläggningen och på så sätt ersätta den. Så sparar man värdefull tid inom utvecklings- och tillverkningsprocessen.

Vilka krav ställs på IT-säkerhet och dataskydd i framtiden? Hur ska enhetliga normer och standarder utformas för en digitaliserad ekonomi? Dessa och många andra frågor arbetar vi med tillsammans med våra forskningspartner som SmartFactory KL, Arena 2036 och Industrial Internet Consortium.

SmartFactory
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk