Generationsskiftet hos Pilz

Renate Pilz och automationssystemet PSS 4000

I slutet av 2017 lämnar Renate Pilz sin aktiva roll i företagsledningen för Pilz. Hon överlämnar ledningen för företaget till sina båda barn Susanne Kunschert och Thomas Pilz, som redan har lett företaget tillsammans med Renate under tio år. Därmed fortsätter Pilz att vara ett familjeföretag.

Renate Pilz har präglat företaget på ett avgörande sätt och drivit många produktinnovationer och företagets internationalisering. För henne var det viktigt att företaget skulle fortsätta i samma anda efter att den föregående vd:n, hennes man Peter Pilz, rycktes bort i förtid. Visionen att göra maskiner världen över säkra kommer från honom. Från första stund satte Pilz standarden. Våra produkter och lösningar är vägledande för säker automationsteknik idag.

Under ledning av Renate Pilz expanderade företaget över hela världen. Det lokala, medelstora företaget med 200 anställda har blivit ett internationellt företag med fler än 2 000 medarbetare världen över. Renate Pilz vidareutvecklade hela tiden företaget med engagemang och hjärta. Ett exempel är den första programmerbara säkerhetsstyrningen där Pilz skrev industrihistoria under den innovativa och modiga utvecklingen. Tillsammans med sitt team initierade hon viktiga standarder och riktlinjer med målet att skapa en enhetlig syn på anläggningssäkerhet.

Från 2018 tar Susanne Kunschert och Thomas Pilz över ledningen av företaget – med utgångspunkt i företagets nuvarande värderingar och strategi som de har utvecklat tillsammans. Framöver kommer de att driva utvecklingen med digitaliseringen av industrin och robotteknik hos Pilz.

Igår. Idag. Imorgon: Framsteg hos Pilz

Engagemang och värderingar finns djupt förankrade i Pilz företagskultur: värderingar skapar framtiden. Läs mer om den värdebaserade företagsledningen och den ovanliga historien bakom företaget Pilz!

 

Siffror, data, fakta: Pilz i korthet

Vilka produkter och lösningar erbjuder Pilz för komplett automation? Vilken roll spelar forskning och utveckling? Läs mer om vad som kännetecknar Pilz!

Företagsprofil

Hur en idé tar över världen

Säkerhet och automation smälter samman: Pilz varumärke

Spirit of safety

Strävan efter säkerhet påverkar hur vi tänker och agerar dagligen. Vår vision, ”the spirit of safety” har gjort oss till en ledande leverantör inom automationsteknik. Med våra automationslösningar skapar vi säkerhet för människa, maskin och miljö.

Läs mer om vad som inspirerar och motiverar oss i det dagliga arbetet!

Vår filosofi

En enorm utveckling: från kvicksilverrelä till visualiseringsprogramvara

Tillsammans för framgång: Pilz samarbetspartner

Vi har frågat dem som i många år har arbetat med Renate Pilz och på företaget Pilz om bland annat:

När träffade du Renate Pilz för första gången? Hur var det första mötet? Vad vill du hälsa till henne inför framtiden?

En film som går ”bakom kulisserna” på företaget har getts ut. Få reda på mer om hur våra samarbetspartner sedan många år har upplevt familjens och företagets historia och hur de ser på företagets framtid!

Pilz arbetar aktivt med framtidens automation!

Pilz Management

Pilz företagsledning deltar förutom i många olika sociala projekt också i ett stort antal kommittéer och institutioner. Det är viktigt för oss att göra automationen ännu säkrare, sätta främsta fokus på forskningen och fortsätta utveckla tekniken. Vi är aktivt med och utformar industrins trender redan idag och utvecklar lösningar för framtidens automation!

Hur ser framtidens automation ut? Läs mer om vilka framtidsfrågor vi arbetar med redan idag!

Framtidens automation

Renate Pilz

 • Medlem i den rådgivande utställarkommittén för SPS/IPC/Drives
 • Medlem i universitetsrådet vid universitetet i Ulm

Thomas Pilz

 • Medlem i ledningen för den tyska branschorganisationen för elektrisk automation i organisationen för tysk maskin- och anläggningskonstruktion (VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)
 • Styrelseordförande i forskningsföreningen inom Institut für Mikroelektronik Stuttgart e.V.
 • Ordförande i den rådgivande kommittén för det tyska forskningssällskapet för automation och mikroelektronik (DFAM, Deutsche Forschungsgesellschaft für Automatisierung und Mikroelektronik)

Susanne Kunschert

 • Sedan 2010 invald i den tyska forskningsunionen (Forschungsunion) som är den tyska regeringens centrala innovationspolitiska rådgivningskommitté
 • Sedan 2011 medlem i tillsynsrådet i Karlsruhes tekniska institut (KIT, Karlsruher Institut für Technologie)
 • Sedan 2014 hedersmedlem i det tyska sällskapet för att främja överföring av forskningskunskaper (GFFT, Gesellschaft zur Förderung des Forschungstransfers)
 • Medlem i ledningsgruppen Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg
 • Sedan 2015 medlem i företagsrådet för Baden-Württemberg International (bw-i)
 • Sedan 2016 ställföreträdande styrelseordförande i VDMA Baden-Württemberg (organisationen för tysk maskin- och anläggningskonstruktion, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

Pilz produkter används i applikationer över hela världen!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk