Siffror, data, fakta: Företagsprofil för Pilz

Företagsprofil

Pilz GmbH & Co. KG är ledande inom säker automationsteknik. Inom det här området fortsätter Pilz ständigt att utvecklas som leverantör av helhetslösningar för säkerhets- och styrsystemteknik.

Pilz krav är att automatisera maskiner och anläggningar på ett sådant sätt att säkerheten för människor, maskiner och miljön alltid garanteras.

Förutom huvudkontoret i Ostfildern utanför Stuttgart finns Pilz representerat på alla kontinenter med 42 dotterbolag och filialer.
 

Produkter och lösningar för komplett automation

Utbud

Pilz erbjuder kompletta automationslösningar med kärnkompetensen säkerhet – från sensortekniken och styrningen till ställdonstekniken. Produktutbudet kompletteras sedan av tillhörande programvaruverktyg, diagnostik- och visualiseringssystem och tjänster. På det sättet utvecklar vi kompletta systemlösningar. Med komplett menar vi också att våra lösningar består av både automations- och säkerhetsfunktioner. Därför samlar vi säkerhet och automation i en lösning.

Lösningar från Pilz används på alla områden inom maskin- och anläggningsteknik, däribland inom förpacknings- och fordonsindustrin, på robotapplikationer samt för vindkraft och järnvägsteknik. Med hjälp av lösningarna säkerställs det också att bagagetransportanläggningar på flygplatser löper riskfritt, att teaterkulisser rör sig friktionsfritt och att linbanor eller berg- och dalbanor rör sig säkert.

Vi engagerar med innovationskraft

Innovation har av tradition en viktig roll hos Pilz. Med produkter som den första nödstoppsbrytaren PNOZ har vi satt standarder och skrivit industrihistoria.

Vi drivs av innovationskraften. Pilz var och är vägledande för framtidens automation. Kompetensen och kapaciteten inom områdena utveckling och produktion har vi alltid byggt på ett hållbart sätt. Vår strategi är att fånga upp innovativa idéer och att göra dem mogna för marknaden och användbara inom industrin.

Innovationer

Pilz investerar i framtidens automation

Omsättning

Pilz är ett framgångsrikt självständigt familjeföretag. Vinsterna återinvesteras och ger ytterligare tillväxt. Med en FoU-kvot på ungefär 21 procent framhäver Pilz sitt anspråk på att vara ett av de mest innovativa företagen inom automationsteknik.

Sedan produktionen inleddes i det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz bygger företaget om det tidigare produktionsområdet till ett toppmodernt centrum för forskning och utveckling. När ombyggnationen är klar ska den 7 300 kvadratmeter stora ytan rymma cirka 330 ingenjörer som arbetar med att utveckla ny teknik och nya produkter för framtidens automation.

Vi finns på plats för våra kunder överallt i världen

Sedan 60-talet har Pilz inte bara byggt upp ett världsomspännande försäljningsnätverk utan även ett kompetensnätverk. Vi kan erbjuda och tillämpa gränsöverskridande lokal kännedom om marknader och standarder samt arbeta med samma yrkeskunnighet och kvalitet globalt över landsgränserna.

Denna förmåga är utmärkande för Pilz och gör företaget till partner i exportinriktad maskinkonstruktion och till företag som tillverkar över hela världen. Som säkerhetsambassadör över hela världen vill Pilz öka medvetenheten om säkerhet, även i länder där motsvarande standarder och riktlinjer saknas.

Pilz finns representerat på alla kontinenter

Våra medarbetare är marknadsambassadörer

Personal

Kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos våra medarbetare har gjort Pilz till ett av de ledande varumärkena inom automationsteknik. Genom vårt arbete med automation sätter vi fokus på människors säkerhet. Dessutom erbjuder vi lösningar som kombinerar effektivitet med höga tekniska krav. Detta gör våra medarbetare med glädje.

För oss är det avgörande att vi hittar rätt medarbetare och att knyta dem till vårt företag. Vi strävar samtidigt efter att erbjuda våra medarbetare den bästa miljön att kunna växa och utvecklas i – både yrkesmässigt och på det personliga planet.

Pilz i siffror

Bransch: Automationsteknik med säkerhet som kärnkompetens

Grundat: 1948

Företagsledning:
Thomas Pilz
Susanne Kunschert

Delägare: Familjen Pilz

Dotterbolag och filialer: 42 över hela världen

Medarbetare: Cirka 2 500 över hela världen, i Tyskland cirka 1 000

Omsättning (2021): 348,4 miljoner euro

FoU-kvot (2021): 17 %

Exportandel (2021): 75,2 %

Pilz i siffror
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk