Global webbplats | svenska

Utbildningar inom maskinsäkerhet och automation

Allt om aktuella trender och nya tekniker inom säkerhet för dina maskiner

Utbildningar inom maskinsäkerhet och automation

Välj bland ett flertal utbildningar inom maskinsäkerhet.

Alla kurser är utformade så att olika utbildningspaket flexibelt kan kombineras med varandra. Beroende på ämnesområdet kan du även delta i påbyggnads- och fördjupningskurser.

Dra nytta av vårt internationella utbud av utbildningar

Nedan hittar du ett urval av våra maskinsäkerhetsutbildningar, som vi erbjuder över hela världen med enhetligt innehåll. Dessutom erbjuder varje Pilz-land ett stort urval ytterligare utbildningar med nationell och internationell relevans inom följande områden:

 • många produkt- och teknikutbildningar
 • möjligheter till kvalificerad vidareutbildning inom maskinsäkerhet och automation
 • kurser särskilt anpassade till kraven i landet
 • individuella utbildningspaket anpassade efter dina behov

Workshop om riskbedömning

Få omfattande kunskap och färdigheter inom riskbedömning av maskiner enligt ISO 12100 – våra experter visar hur med hjälp av praktiska exempel. I workshoppen om riskbedömning förklarar vi riskbedömningsprocessen för maskiner med hjälp av bilder och videor – interaktivt och verklighetsbaserat. Målet är att kunna fastställa risker och utföra riskbedömningar (svårighetsgrad och sannolikhet). Seminariet omfattar även förebyggande åtgärder och bedömning av restrisker.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Riskbedömning enligt EN ISO 12100
 • Lagstiftning och standarder
 • Värderingsmetoder
 • Styrningshierarki
 • Praktiska övningar

Välj ditt land här

Workshop om riskbedömning

Säkerhetsdesign enligt EN ISO 13849 och IEC 62061

Säkerhetsdesign enligt EN ISO 13849 och IEC 62061

Lär dig om alla processer och standarder som är viktiga för konstruktionen och bedömningen av säkerhetsrelevanta styrsystem. Utbildningen tar upp tillämpningen av ISO 13849-1 (standard för säkerhetsrelevanta styrningar) inom automation och konstruktionen av anläggningar. Utbildningen behandlar även EN/IEC 62061.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Processer och standarder för specifikation, konstruktion och validering av säkra styrsystem
 • Detaljerade reflektioner över principer för konstruktionen av säkra styrsystem

Välj ditt land här

Elektrisk utrustning av maskiner och anläggningar

Lär dig om alla processer och standarder som är viktiga för konstruktionen och bedömningen av säkerhetsrelevanta styrsystem. Utbildningen tar upp tillämpningen av ISO 13849-1 (standard för säkerhetsrelevanta styrningar) inom automation och konstruktionen av anläggningar. Utbildningen behandlar även EN/IEC 62061.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Grunder i elektrisk säkerhet för maskiner och anläggningar
 • Krav enligt IEC 60204 gällande elektrisk säkerhet
 • Krav på elektriska system

Välj ditt land här

Elektrisk utrustning av maskiner och anläggningar

CE-totalprocess enligt maskindirektivet

CE-totalprocess enligt maskindirektivet

Allt om maskindirektivet 2006/42/EG och dess krav avseende CE-märkning av maskiner. Här får du svar på följande frågor: Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vilka ansvarsområden har maskintillverkaren respektive maskinoperatören? Utbildningen omfattar de standarder som är relevanta för design, konstruktion och underhåll av maskiner som tas i drift inom det europeiska ekonomiska området.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Europeiska direktiv
 • Totalprocess för CE-märkning
 • Steg för steg – exempel för maskinkonformitet
 • Riskbedömning
 • Funktionssäkerhet

Välj ditt land här

LoTo – Lockout Tagout

I den här utbildningen får du en detaljerad förståelse för kraven för och tillämpningen av Lockout Tagout, det vill säga säkerhetsrelevant spärrning och låsning av olika slags energitillförsel. Utbildningen ger en detaljerad översikt över specifika metoder och rutiner för att skydda medarbetarna från oväntade elektriska energiurladdningar vid idrifttagning och under det regelbundna underhållet av maskiner och anläggningar.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Krav på och tillämpningar av Lockout Tagout
 • Exempelvis säkerhetsrelevanta spärrningar och låsningar av olika slags energikällor
 • Energityper och översikt över LoTo-processer

Välj ditt land här

LoTo – Lockout Tagout

Inköp av säkra maskiner

Inköp av säkra maskiner

Vad måste du tänka på när du tar nya eller renoverade maskiner i drift? Vilka säkerhetsaspekter måste beaktas vid inköp av maskiner? Den här utbildningen omfattar hela livscykeln – från beslutet om att investera i en ny eller begagnad maskin, till urdrifttagning eller avyttring. Dessutom tar utbildningen upp de säkerhetsaspekter som gäller när maskiner används på nya ställen.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Riskhantering och tillhörande kostnader
 • Inköpsstrategi
 • Leverans-/mottagningprocess för maskiner
 • Köp av begagnad utrustning
 • Gränsöverskridande flyttning av maskiner och anläggningar

Välj ditt land här

Krav på säker användning av robotar

I den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om robotsäkerhet: riskbedömning i samband med användning av robotsystem, vanliga åtgärder för att förebygga risker och tillämpning av olika säkerhetsstrategier. Därutöver redogör vi för för hur hög tillgänglighet och produktivitet kan garanteras, med hänsyn till säkerhetskraven.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Säkerhetskrav på robotsystem
 • Relevanta standarder för integrering av robotceller
 • Riskbedömning
 • Skyddsåtgärder och säkerhetstekniker för robotar

Välj ditt land här

Krav på säker användning av robotar

Säkert samarbete mellan människa och robot

Säkert samarbete mellan människa och robot

Samarbetet mellan människa och robot kräver i hög grad ny teknik och nya lösningar. Vilka förutsättningar måste uppfyllas för ett samarbete utan skador? Hur utför man bedömningen av överensstämmelse för CE-märkning? Vi visar vad du behöver tänka på vid tillämpning av MRI (samarbete mellan människa och robotar) och vilka åtgärder du måste vidta.

Innehåll och huvudpunkter:

 • Standardenliga säkerhetslösningar
 • Riskbedömning och säkring av robotar och robotsystem
 • Kollisionsmätning uppfyller gränsvärdena enligt ISO/TS 15066

Välj ditt land här

 

Välj ditt land för att visa hela utbildningsutbudet.

Välj ditt land här

Finns ditt land inte med, eller är du intresserad av utbildningar i andra länder? Vänd dig då till kontaktpersonen som anges nedan.

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Danmark: +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Spanien: +34 938497433
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Ryssland: +7 495 6654993

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 21 60880878-216