Global webbplats | svenska

Lock Out Tag Out: Styrning av farlig energi

Våra tjänster för din säkerhet

Lock Out Tag Out: Styrning av farlig energi

Det finn många energikällor som kan utgöra en möjlig risk för industriarbetare. Av denna anledning fordras det i Förenta Staternas federala lagstftningsakt 29 CFR 1910.147 och i de europeiska arbetsplatsdirektiven, att maskiner och övrig arbetsutrustning skall vara åtskilda från energitillförseln och vara säkrade på ett sådant sätt att en oavsiktlig återinkoppling utesluts.

Lock Out Tag Out - nu på frammarsch över hela världen

Lock Out Tag Out-program (återinkopplingsspärr/märkning, LOTO)-programmen är nu åter på frammarsch även i Europa och ses inte längre bara som en rent amerikansk säkerhetslösning. Det ökande antalet företag över hela världen, som utvecklar LOTO-förfaranden visar, att industrin följer Best Practice-exemplen.

Pilz – Din partner för LockOut TagOut-tjänster

Enligt den europeiska lagstiftningen är ett Lock Out Tag Out-Program på arbetsplatsen visserligen ingen skyldighet men det finns särskilda lagliga krav, som bäst kan uppfyllas med hjälp av ett LOTO-förfarande. Om ett LOTO-förfarande nu tillämpas, bör det överensstämma med Förenta Staternas lagstiftningsakt 29 CFR 1910.147. I denna föreskrivs det att ett företag åtminstone bör genomföra följande krav:

1. Utveckling av en övergripande strategi för Lock Out Tag Out
2. Upprättande av en förteckning över maskiner för vilka ett Lock Out Tag Out-förfarande behövs
3. Säkerställning av att all nödvändig utrustning för spärrning och märkning av en maskin finns tillgänglig
4. Utveckling av ett LOTO-förfarande för den märkta maskinen
5. Upplärning och utbildning av personalen i att känna igen farlig energi och i LOTO-förfaranden

Pilz erbjuder ett fullständigt paket för ett LOTO-system som består av två steg: Lock Out Tag Out-analys och Utveckling av Lock Out Tag Out-förfaranden. Vi kombinerar båda lösningarna i ett praktiskt paket som är skräddarsytt för dina behov.

Inom ramen för Lock Out Tag Out kommer Pilz att

 • utveckla ett Lock Out Tag Out-förfarande som är individuellt för varje kund, för att farlig energi skall kunna styras på ett säkert sätt
 • analysera de befintliga anläggningarna och förfarandena
 • utveckla nya förfaranden i överensstämmelse med lagliga krav
 • anbringa entydiga Lock Out Tag Out-skyltar på anläggningen
 • utveckla alternativ för arbeten på maskiner, där det inte är erforderligt att skilja av hela energitillförseln när mindre underhållsarbeten genomförs

Dina fördelar genom Lock Out Tag Out-tjänster

 • Dra nytt av en enkel, säker och effektiv väg till genomförande av Lock Out Tag Out på din anläggning
 • Dra nytt av ett maskinspecifikt, av Pilz utvecklat LOTO-förfarande på din anläggning
 • Se var alternativa säkerhetsåtgärder kan vidtas eller om anläggningen delvis måste stängas av genom entydig märkning av underhållsuppgifter
 • Höj din produktivitet med vår Lock Out Tag Out-tjänst
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brasilien: + 55 11 96405-8165
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Irland: +353 21 4804983
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Danmark: +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Spanien: +34 938497433
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Turkiet: +90 216 5775552

Asien-Stillahavsregionen

 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068