Global webbplats | svenska

Framtidens produktion – modulär och expanderbar

Den intelligenta sammankopplingen är en stor möjlighet för industrin. Med flexibel produktion kan du utnyttja dina anläggningar till max. Individuellt anpassade produkter kan tillverkas under samma villkor som vid massproduktion. Ändå dröjer många företag med att övergå till Industri 4.0 i sin egen produktion. Det vill vi gärna råda bot på.

Redan idag levererar vi lösningar för Industri 4.0 och därmed för framtidens automation. Lösningarna uppfyller de viktigaste kraven på distribuerade och modulära system.

Vi är med och utformar Industri 4.0 – från början

Som medlem i demonstrations- och forskningsplattformen SmartFactoryKL deltar vi aktivt i utformningen av enhetliga standarder för Industri 4.0. Målet för plattformen är att testa innovativa fabrikssystem där visionen Industri 4.0 blir verklighet.

Tillsammans med de andra medlemmarna i SmartFactoryKL arbetar vi på en produktionslinje som visar den praktiska tillämpningen av de centrala aspekterna av Industri 4.0. En lagringsmodul från Pilz fungerar som intelligent, automatiserat minne åt hållarna för arbetsstyckena. Till detta används styrningar, olika givare, driftteknik, nätinfrastrukturkomponenter och system för manövrering och visualisering från Pilz.

Industri 4.0 hos Pilz

Vi är förnärvarande aktiva i följande kommittéer och initiativ:

Fördelar med Industri 4.0 – individuellt men ändå snabbt

 • tillverkning av individuellt anpassade produkter till massproduktionskostnad
 • ökad transparens och effektivitet med information i realtid
 • högre produktivitet vid små volymer
 • effektökning med målinriktad planering av processer
 • låga styckpriser
Överblick över fördelarna med Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000 för Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000

För framtidens automation efterfrågas lösningar som gör att styrningsintelligensen kan fördelas och som gör det enkelt att hantera flera sammankopplade styrningar. Det får du med automationssystemet PSS 4000 från Pilz. I den klassiska automationen övervakar en enda central styrning maskinen eller anläggningen och bearbetar alla signaler. Med vårt automationssystem PSS 4000 kan du istället konsekvent fördela styrfunktionerna.

Dessa styrfunktioner kan konfigureras och programmeras med hjälp av det centrala projekteringsverktyget PAS4000. PAS4000 garanterar att sammankopplingen av flera styrningar förblir enkel att hantera. Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu får du en god överblick över automationen.

Läs mer om automationssystemet PSS 4000

Skräddarsytt nödstopp för Smart Factory

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. Dessa nödstoppsknappar signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning. Det gör PITestop active till en lämplig lösning för anläggningar och maskinparker där anläggningsdelar flyttas eller för mobila paneler. Maskinparken kan utformas på ett flexiblare sätt. 

PITestop active underlättar hanteringen och märkningen av inaktiva maskindelar och operatörspaneler. Det gäller framför allt maskiner som står trångt och där man nu kan rikta in sig på ett arbetsområde med högre precision. Inaktiva maskindelar i exempelvis en sammankopplad maskin kan stängas av helt, vilket sänker anläggningens energiförbrukning.

All information om nödstoppsknappen PITestop active

PITestop active

Modulär diagnos av säkerhetsenheter gör dig oberoende

Diagnoslösningen Safety Device Diagnostics

Med den nya diagnoslösningen Safety Device Diagnostics kan du enkelt samla in omfattande diagnosdata på distans och använda dessa för exempelvis fjärrunderhåll. Servicetillfällena kan minskas avsevärt och produktiviteten höjas märkbart. Safety Device Diagnostics är enkelt att utöka och stöder därmed en modulär maskinkonstruktion.

I kombination med styrsystemen från Pilz, som redan stöder modulär anläggningskonstruktion, kan alla lösningar användas för att utforma flexibla säkerhetskoncept helt i Industri 4.0:s anda.

Mer om sensordiagnosen Safety Device Diagnostics

Safety och security – två sidor av samma mynt

I och med automationslandskapets vidareutveckling till Industri 4.0 ställs företagen inför nya säkerhetskrav. Automationsvärlden smälter samman med IT-världen. Människa och maskin, men även data och know-how måste skyddas på ett tillförlitligt sätt mot faror, obehörig åtkomst och missbruk.

Det ställer nya krav på både personskydd (safety) och skydd för känsliga data i en maskin (security). Som experter på maskinsäkerhet och automation hjälper vi dig gärna att utforma ditt säkerhetskoncept!

Tjänster för maskinsäkerhet

Industri 4.0, safety och security

Modulär struktur för ökande artikelvariation

En ökande artikelvariation i kombination med minskande produktionsmängder kräver modulära, flexibla automationsarkitekturer. Maskiner och anläggningar måste kunna anpassas utifrån krav som varierar snabbt. Modulär maskin- och anläggningskonstruktion ses sedan flera år tillbaka som nyckeln till ökad flexibilitet i produktionen.

Titta på videon och se hur tillverkning enligt Industri 4.0 skiljer sig från ”vanlig” tillverkning!

Fördelar med en modulär struktur

En anläggning består av många självständiga maskinmoduler. Varje modul utgör ett eller flera standardiserade produktionssteg och kan kombineras med andra moduler till en hel process. Om produktionsmetoden förändras eller produktiviteten ökar kan en eller flera moduler bytas ut, alternativt kan fler likadana moduler läggas till.

Den stora fördelen med en modulärt uppbyggd anläggning är den förkortade projekteringen. Modulära anläggningar kan planeras och byggas på ett effektivare sätt, eftersom en stor del av arbetet kan klaras av redan i projekteringen av modulerna. Sedan återstår bara att integrera modulerna i automationssystemet som t.ex. kan vara ett överordnat styrsystem.

Vårt utbud: Produkter och lösningar för Industri 4.0

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Spanien: +34 938497433
 • Ryssland: +74956654993
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Danmark: +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Nederländerna: +31 347 320477

Asien-Stillahavsregionen

 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Taiwan: +886 2 25681600
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Japan: +81 45 471 2281