Global webbplats | svenska

IEC/ISO 17305

Den planerade standarden IEC ISO 17305 är en sammanslagning av standarderna EN ISO 13849 och IEC 62061. I den beskrivs framtida funktionssäkerhet för maskiner och anläggningar respektive de åtgärder och steg, som måste vidtagas eller genomgås på vägen dit.
 

IEC/ISO 17305 skall troligen träda i kraft från och med 2016

Införingsdatumet för IEC ISO 17305 är planerat till år 2016 med en övergångsfrist på 2 år. Denna så kallade sammanslagning kommer att gälla över hela världen. Målet är förenkling och att göra det hela enhetligt. Detta uppnås bland annat genom, att de för närvarande parallellt löpande EN ISO 13849 och IEC 62061 skulle kunna ersättas fullständigt, så att endast IEC ISO 17305 kommer att gälla i framtiden.
 

Villa standarder skall ersättas?

 • EN ISO 13849: EN ISO 13849-1 är för närvarande den centrala standarden för konstruktion av säkerhetsrelaterade styrsystem inom maskinsäkerhetsområdet. Den har offentliggjorts som harmoniserad standard under maskindirektivet i EU:s officiella tidning.
 • IEC 62061: I EN respektive IEC 62061 beskrivs genomförandet av säkerhetsrelevanta elektriska styrsystem för maskiner och den sammantagna livscykeln från konstruktionsfasen till urdrifttagning betraktas. Även IEC 62061 är förtecknad som harmoniserad standard i EU:s officiella tidning.
   

Vilka fördelar medför den nya standarden IEC/ISO 17305?

Sammanslagningen av de båda standarderna till IEC ISO 17305 för med sig olika lättnader för maskin- och anläggningstillverkare:

 • Förenkling genom reducering av två standarder till en internationellt gällande standard.
 • Ingen grundläggande förändring av tillvägagångssättet gentemot befintliga standarder. Maskin- och anläggningstillverkare som hitintills har tillämpat EN ISO 13849 och IEC 62061, kommer troligen inte att vara tvungna att ställa om sitt tillvägagångssätt helt och hållet.
 • Ämnesområdena skall visas enklare och tydligare.

Den ansvariga standardkommittén, i vilken även Pilz experter är företrädda, strävar i maskin- och anläggningstillverkares anda efter en internationell och ekonomisk lösning för säkra maskiner och anläggningar.

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

 • Spanien: +34 938497433
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Danmark: +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +74956654993
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Turkiet: +90 216 5775552

Asien-Stillahavsregionen

 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25681600
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621