Global webbplats | svenska

Direktiv och lagar

Världsomspännande säkerhet för människa och maskin

Direktiv och lagar

I de flesta länderna i världen finns det bindande föreskrifter om hur maskiner och anläggningar ska säkras. Läs om de viktigaste säkerhetstekniska rättsliga grunderna:

Direktiv och lagar i Europa (EG-direktiv)

EG-direktiv utgör ett undantag i EU-lagstiftningen eftersom de inte är några direktiv i ordets egentliga betydelse. De riktar sig snarare till de nationella lagstiftarna i EU. Dessa uppmanas att genomföra de europeiska direktiven i den nationella lagstiftningen. I Tyskland sker det till exempel ofta genom produktsäkerhetslagen (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG).

Vid säker konstruktion av maskiner måste kraven i alla relevanta europeiska direktiv följas. EG-direktiven har som mål att garantera den fria rörligheten för varor inom EU. Vid det här laget finns det närmare 30 aktiva EG-direktiv, men bara ett litet urval av dem är relevanta för en vanlig maskinkonstruktör.

 

Överblick över de viktigaste EG-direktiven

Här finns en överblick över de viktigaste EG-direktiven. Direktiven tillhandahålls i fulltext av EU:

 • Maskindirektivet, direktiv 2006/42/EG
  Grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner
   
 • EMC-direktivet, direktiv 2014/30/EG
  Ostörd funktion hos elektrisk/elektronisk utrustning relaterat till elektromagnetiska fält
   
 • Lågspänningsdirektivet, direktiv 2014/35/EG
  Säkerhets- och hälsoskyddskrav relaterat till faror på grund av elektriskt ström
   
 • Ytterligare direktiv, t.ex.:
  Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EG, ATEX-direktivet 2014/34/EG, hiss-direktivet 2014/33/EU

För produkter som omfattas av ett eller flera av EG-direktiven ovan råder CE-märkningsplikt. Till dessa produkter måste även en försäkran om överensstämmelse bifogas. Med försäkran om överensstämmelse bekräftar tillverkaren att alla krav i de EG-direktiv som är tillämpliga för produkten är uppfyllda. Tillverkaren får därmed importera och sälja sin produkt inom EU:s tillämpningsområde utan att behöva ta hänsyn till nationella bestämmelser.

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Danmark: +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Spanien: +34 938497433
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillahavsregionen

 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390