Global webbplats | svenska

Grunder – harmoniserade standarder, direktiv och lagar i EU

Hur hänger harmoniserade standarder, direktiv och lagar ihop?

Standardpusslet

EU flätas samman allt mer. Det leder även till en ökande harmonisering av lagar, regler och bestämmelser inom maskinkonstruktionen. Först sätter EU upp allmänna skyddsmål med hjälp av direktiv. Skyddsmålen måste specificeras noga. Den konkreta regleringen sker med hjälp av standarder.

EU-direktiven träder i kraft först när alla EU-länder har genomfört dem i sina nationella lagar. I varje EU-land hänvisar alltså en lag eller bestämmelse till EU-direktivet i fråga och gör det därmed till en del av den nationella lagstiftningen.

Standarden uppfylld, kravet uppfyllt – harmoniserade standarder

Standarder har i sig ingen rättslig relevans. Det får de först när de publiceras i EU:s officiella tidning eller genom nationella lagar och bestämmelser. Publiceringen av dessa så kallade harmoniserade standarder utlöser en ”presumtion om överensstämmelse”. Den som tillämpar en sådan standard kan därmed utgå från att ha följt gällande lagar och direktiv. Vid en eventuell skada tillämpas då omvänd bevisbörda. Om en harmoniserad standard hänvisar till en standard som inte är harmoniserad kan denna få en status som kan jämföras med harmonisering.


Standarder, direktiv och lagar i EU

Överblick över området

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Spanien: +34 938497433
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Danmark: +45 74436332
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Australien: +61 3 9560 0621