Global webbplats | svenska

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är varje maskin- eller anläggningstillverkare skyldig att dokumentera de enskilda utvecklingsfaserna hos en maskin eller anläggning. Denna skyldighet gäller alla faser i maskinens livscykel och är en förutsättning för CE-märkningen.

Den tekniska dokumentationen måste uppfylla följande krav:

 • Arkiveringstid: minst 10 år från maskinens tillverkning
 • Måste skrivas på ett officiellt EU-språk
 • Uppvisas på begäran för ansvariga nationella myndigheter
 • Dokumentationens innehåll och resultat måste kunna spåras bakåt (tillkomst, ansvarsområden osv.)

 

Den tekniska dokumentationen ska enligt maskindirektivet innehålla följande delar:

 • en plan för hela maskinen och styrkretsplaner
 • detaljerade och fullständiga planer (eventuellt med beräkningar, testresultat osv. från kontrollen av maskinens överensstämmelse med de grundläggande säkerhets- och hälsokraven
 • en lista med de grundläggande kraven i direktivet, standarderna och andra tekniska specifikationer som man måste ta hänsyn till när maskinen konstrueras samt en beskrivning av de lösningar som har valts för att förhindra de risker som utgår från en maskin (omfattas vanligtvis av riskanalysen)
 • tekniska rapporter eller utfärdade certifikat, rapporter eller testresultat för överensstämmelsen, maskinens bruksanvisning
 • en allmän beskrivning av maskinen
 • Försäkran om överensstämmelse eller försäkran om inbyggnad och monteringsanvisningar
 • Försäkran om överensstämmelse för de maskiner eller enheter som är inbyggda i maskinen

 

Riktlinjer för operatörer / arbetsgivare

När maskiner byggs om och detta inte innebär väsentliga ändringar, är det i regel operatören/arbetsgivaren som är ansvarig för säkerheten hos ombyggnaden. Operatören/arbetsgivaren ska endast förse arbetstagarna med säker arbetsutrustning och ska även beakta följande:

 • följa arbetsskyddslagen i landet i fråga
 • följa driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung i Tyskland)
 • upprätta dokument som bevis på kontroll av väsentliga förändringar
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Spanien: +34 938497433
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Danmark: +45 74436332
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Turkiet: +90 216 5775552

Asien-Stillahavsregionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 21 60880878-216