Global webbplats | svenska

Försäkran om överensstämmelse i enlighet med CE-märkningskravet

Försäkran om överensstämmelse i enlighet med CE-märkningskravet

CE-märkningen, vars namn ursprungligen kommer från ”Communauté Européenne” (”europeiska gemenskapen”), är inte längre bara en förkortning utan har blivit en symbol i sig. Med märkningen dokumenterar tillverkaren att de relevanta europeiska direktiven för den inre marknaden har följts och att alla tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse har utförts. CE-märkta produkter får importeras och distribueras inom EU utan att hänsyn behöver tas till nationella föreskrifter. CE-märkningen kallas därför även för ett ”respass för Europa”.

En produkts överensstämmelse med flera direktiv

I allmänhet föreskriver alla direktiv att CE-märkningen appliceras enligt det nya konceptet (”new approach” – uppdelning mellan standarder och lagstiftning). Om flera direktiv som rekommenderar CE-märkning gäller för en produkt kan man anta att produktens märkning visar att produkten överensstämmer med bestämmelserna i alla dessa direktiv.

 

Rättsliga grunder

Skyldigheten att CE-märka gäller alla produkter som omfattas av direktiv som föreskriver sådan märkning och som är avsedda för gemenskapens marknad. Därmed ska följande produkter som omfattas av ett direktiv förses med CE-märkning:

 • alla nya produkter, oavsett om de är tillverkade i en medlemsstat eller i ett land utanför EU och har släpps ut på marknaden inom EU
 • använda produkter som importeras från länder utanför EU och begagnade produkter inom EU
 • väsentligt förändrade produkter som räknas som nya produkter enligt EU-direktiven.

Direktiven kan undanta vissa produkter från CE-märkningen. Med försäkran om överensstämmelse bekräftar tillverkaren bland annat att produkten uppfyller kraven i motsvarande direktiv.

Säkerhetskompendium

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 3.2! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Spanien: +34 938497433
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Danmark: +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Irland: +353 21 4804983
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000

Asien-Stillahavsregionen

 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Australien: +61 3 9560 0621