Global webbplats | svenska

Driftsäkerhetsförordningen (BetrSichV)

Den tyska driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) reglerar tillämpningen av arbetsutrustningsdirektivet.

I Tyskland regleras arbetsgivarens iordningställande av arbetsutrustning och de anställdas användande av arbetsutrustning i den tyska driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) som sedan den 1 juli 2015 gäller i sin ändrade lydelse. Syftet med förordningen är att garantera de anställdas säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning. Det är operatören/arbetsgivaren som ansvarar för detta.

Bedömning av faror som centralt verktyg

För att uppnå en konsekvent förbättring av arbetsskyddet är arbetsgivaren enligt §5 Arbeitsschutzgesetz och §3 BetrSichV skyldig att genomföra en bedömning av farorna. Där fastställs och bedöms faror i arbetsprocesserna med målet att bestämma arbetsskyddsåtgärder och kontrollera deras effektivitet. Hela bedömningen av faror måste dokumenteras skriftligt och alltid hållas uppdaterad. Genom bedömningen av faror säkerställs att arbetsskyddsåtgärderna är effektiva och genomförs exakt så som det är avsett.

Bedömning av faror

Viktiga ändringar i nya BetrSichV

Bedömningen av faror som ett viktigt verktyg vid implementeringen av kraven krävs redan vid anskaffandet av arbetsutrustning och inför varje underhållsarbete. Vidare är det arbetsgivarens skyldighet att utifrån bedömningen av faror fastställa och omsätta åtgärder för driftstörningar och särskilda drifttillstånd. Befintlig arbetsutrustning måste regelbundet kontrolleras för att säkerställa att den motsvarar aktuell teknikstandard. Dessutom måste arbetsgivaren avgöra vilken typ av kontroller som är nödvändiga för den egna arbetsutrustningen och vilken omfattning dessa kontroller ska ha. Dokumentationen får ske elektroniskt.

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Spanien: +34 938497433
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Sydkorea: +82 31 778 3390