Global webbplats | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Vilka värden för funktionell säkerhet kan användas för att beräkna en säkerhetsfunktion (med PAScal) för en PT100-sensor? Finns det standardiserade värden för detta, t.ex. för pneumatikkomponenterna, i Generic-databasen?

För att beräkna en säkerhetsfunktion i PAScal kan du använda följande värden:

I bilaga C i standarden EN ISO 13849-1 finns standardvärden för automationstekniska komponenter. Tabell C1 omfattar komponenter som utsätts för slitage. Med undantag för hydrauliska komponenter finns B10d-värden för motsvarande komponenter här.
(B10d-värdet anger antalet kopplingscykler tills 10 % av komponenterna drabbas av farliga fel.)

Dessutom tar tabellerna C2–C7 upp elektroniska komponenter. Här anges ett MTTFd-värde. (MTTFd-värdet är ett statistiskt värde som identifieras med livslängdsförsök eller tillförlitlighetsprognoser med hjälp av sannolikheter för farliga fel på komponenterna som används. Det är en delaspekt som man ska ta hänsyn till vid kontrollen av de använda komponenternas kvalitet.)
Temperatursensorerna beskrivs dock inte i detalj här. Utifrån det du beskriver rekommenderar vi dock att du använder komponenter med liknande fysiska förhållanden.

I allmänhet gäller: Det är inte bara den ”rena” PT100 som ska beräknas, utan även eventuella utvärderingsenheter, mätförstärkare osv. som är anslutna till PT100.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Danmark: +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Spanien: +34 938497433
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillahavsregionen

 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390