Global webbplats | svenska

Driftsäkerhet

Får en halvautomatisk svarv som är nedsänkt i golvet utföra arbetet utan uppsikt? Eller finns det något direktiv om hur nära maskinen operatören måste befinna sig?

För maskiner som har släppts ut på marknaden 1995 eller senare gäller maskindirektivet. I maskindirektivet anges kraven på en maskin.
Bland annat krävs en riskbedömning av maskinen.
I riskbedömningen anges exempelvis de faror som maskinen ger upphov till och lämpliga åtgärder för att minska riskerna, som maskinens gränser och dess avsedda användning.
Utifrån denna bedömning kan kraven på maskinens användningsmiljö härledas och därmed även det eventuella behovet av en operatör på plats.

Maskiner som släpptes ut på marknaden före 1995 måste minst uppfylla kraven i bilaga 1 i BetrSichV.
I bilaga 1 regleras minimikraven på arbetsutrustning.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Irland: +353 21 4804983
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Danmark: +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Spanien: +34 938497433
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000

Asien-Stillahavsregionen

 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350