Global webbplats | svenska

Driftsäkerhet

Hur ofta måste beröringsfria skyddsanordningar kontrolleras?

Kontrollintervallerna för beröringsfria skyddsanordningar ska fastställas av operatören inom ramen för den bedömning av faror som genomförs enligt driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). Kontrollen måste utföras av en kvalificerad person vid den första idrifttagningen, reparation, montering och ovanliga händelser som förflyttning av maskinen eller anläggningen.

När kontrollintervallerna fastställs måste man ta hänsyn till huruvida arbetsutrustningen (den beröringsfria skyddsanordningen) påverkas av faktorer som kan orsaka skador och som därmed kan försämra säkerheten. Därför påverkas kontrollintervallet av följande kriterier:

 • den beröringsfria skyddsanordningens användningsförutsättningar (användningstid per dag, belastning)
 • anvisningar från tillverkaren
 • erfarenheter av arbetsutrustningens (den beröringsfria skyddsanordningens) ”felbeteende”
 • olyckshändelser eller anhopning av brister i jämförbar arbetsutrustning

Om inte kontrollintervallerna styrs av annat, t.ex. särskilda tekniska regler eller dylikt, rekommenderas ett kontrollintervall på 1 gång per år för varje beröringsfri skyddsanordning. Beroende på maskinens/anläggningens tillämpning och ”farlighet” kan kontrollintervallet behöva minskas till 1 gång var 6:e månad.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Danmark: +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Spanien: +34 938497433
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillahavsregionen

 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390