Global webbplats | svenska

Kunskap om standarder

Är en maskintillverkare skyldig att tillämpa standarder?

Enligt artikel 5 i maskindirektivet måste tillverkaren eller tillverkarens representant i EU säkerställa innan en maskin släpps ut på marknaden eller tas i drift att de gällande grundläggande kraven på maskinsäkerhet och hälsoskydd är uppfyllda. Det anges inte vilka specifika standarder som ska tillämpas.

”Presumtion om överensstämmelse” – användaren följer lagar och direktiv
Tillämpningen av harmoniserade standarder utlöser dock den så kallade ”presumtionen om överensstämmelse” om att maskinen har konstruerats och byggts enligt de grundläggande krav på maskinsäkerhet och hälsoskydd som gäller för den. Därmed gäller omvänd bevisbörda vid en eventuell skada. Om inga harmoniserade standarder används ligger bevisbördan istället på tillverkaren vid en eventuell skada.

Dessutom kan harmoniserade standarder användas för att fastställa nivån på den aktuella tekniken som (enligt bilaga I i maskindirektivet) utgör minimikravet för tillverkaren.

En standard räknas som harmoniserad när den har publicerats i EU:s officiella tidning.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Danmark: +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Spanien: +34 938497433
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Irland: +353 21 4804983
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Kina: +86 21 60880878-216