Global webbplats | svenska

Kunskap om standarder

Vad ändras med den ”nya” standarden EN ISO 12100?

Standarden EN ISO 12100:2010 ”Maskinsäkerhet –Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering” finns sedan 8 april 2011 listad i EU:s officiella tidning. Sedan dess finns det alltså en ”presumtion om överensstämmelse” för den standarden.

EN ISO 12100:2010 – den centrala standarden för maskinsäkerhet
Standarden EN ISO 12100:2010 uppstod genom sammanslagningen av EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 och EN ISO 14121-1 och utgör idag den centrala standarden för maskinsäkerheten. Fram till 30 november 2013 kvarstår presumtionen om överensstämmelse för de sammanslagna standarderna (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 och EN ISO 14121-1).

Det medför inga tekniska ändringar
I publikationen ISO/TC 199 N 833 påpekades att sammanslagningen av de tre standarderna inte medför några tekniska ändringar. De tekniska ändringarna är begränsade till innehåll som berörs av det reviderade maskindirektivet 2006/42/EG. Befintlig dokumentation (t.ex. riskbedömningar, C-standarder) behöver därför inte uppdateras till följd av den nya standarden.

Slopade redundanser och enklare tillämpning
Genom sammanslagningen till en standard kunde redundanser slopas, vilket bör förenkla tillämpningen av standarden avsevärt. En hänvisningstabell i publikationen ISO/TC 199 N 833 visar vilka avsnitt i den ”gamla” standarden som finns i vilka avsnitt i EN ISO 12100:2010.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Spanien: +34 938497433
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Danmark: +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Belgien: +32 9 321 75 75

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621