Global webbplats | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Måste en driftsättsväljare utvärderas säkert?

Baserat på maskindirektivet 2006/42/EG och tillämpliga standarder måste det alltid finnas en driftsättsväljare om en maskin/anläggning har flera driftsätt och/eller styrprocesser och dessa kräver olika säkerhetsnivåer.

Följande minimikrav gäller för driftsättsväljaren:

 • Varje brytarläge får endast möjliggöra ett driftsätt.
 • Maskinen/anläggningen får inte gå att starta genom att enbart aktivera driftsättsväljaren.
 • Det valda driftsättet måste vara överordnat alla andra styrfunktioner i maskinen/anläggningen, med undantag för: nödstopp/nödavstängning

Den säkra utvärderingen av driftsättsväljaren regleras inte på ett entydigt sätt i maskindirektivet och de tillämpliga standarderna. Vissa produktspecifika standarder (C-standarder) utgör ett undantag. Kravet ”varje brytarläge får endast möjliggöra ett driftsätt" kan dock endast uppfyllas genom en säker utvärdering av den beröringsfria skyddsanordningen. Eftersom en standardstyrning inte kan tilldelas någon säkerhetskategori kan inte heller utvärderingen av en beröringsfri skyddsanordning göras på ett korrekt sätt med hjälp av en standardstyrning.

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Danmark: +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Spanien: +34 938497433
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Irland: +353 21 4804983
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Kina: +86 21 60880878-216